Vånga tillsammans

Vånga är en liten by nordöst om Kristianstad. En by omgiven av sjöar, fruktodlingar, vackra skogar och till och med en skidbacke. Fram till 2012 hade Vånga mycket goda bussförbindelser till Kristianstad, en förutsättning för att klara vardagen för vissa boende i området. I december 2012 blev dock Vånga av med sin direkta bussförbindelse till Kristianstad och kontakten med Vångas basort Arkelstorp försvann. I Arkelstorp finns grundskolan, en affär, äldreboende och fritidsaktiviteter, att sakna bussförbindelse till dit försvårade livet för många Vångabor.

Föreningens mål är att verka för sociala, ekonomiska och miljömässiga vinster i Vånga med omnejd.

Som en reaktion mot dessa försämringar startades föreningen Vånga tillsammans. Föreningens mål är att verka för sociala, ekonomiska och miljömässiga vinster i Vånga med omnejd. Första projektet för föreningen var att köpa in en samåkningstjänst ”Vånga Mobilsamåkning” för att erbjuda strukturerade samåkningsmöjligheter för människor med anknytning till Vånga. Detta för att även människor utan tillgång till bil skulle ha möjlighet att bo och verka i Vånga.

Mobilsamåkning är ett system som är utvecklat av ett par personer i byn Tolg utanför Växjö. Byn Tolg stod inför samma utmaning som Vånga då gjorde, med dålig kollektivtrafik och en möjlig utarmning av landsbygden som följd. För att motverka detta byggde de upp ett system för samåkning som skulle göra samåkning så enkelt som möjligt. Mobilsamåkning är ett användarvänligt system och en bra lösning för landsbygden för att komplettera bristande kollektivtrafik.

Vill du läsa mer om hur Mobilsamåkningssystemet fungerar? Gå då in på Mobilsamåknings webbsida; eller läs under ”Hur fungerar det?” på Vånga tillsammans hemsida.

Samåkningssystemet lanserades i Vånga i augusti 2014 och användes flitigt från start. Efter en tid blev bussförbindelserna bättre i Vånga, fler turer och hälften av dem går nu över basorten Arkelstorp. Detta har resulterat i att användandet av samåkningssystemet har minskat, vi vill ju värna om vår kollektivtrafik. Men samåkningssystemet finns kvar för att användas som ett komplement till bussturerna. Och vi är många som har lärt känna varandra i bilen!