Verktyg & Metoder

Inom projektet Social Innovation Skåne har vi arbetat med en mängd olika verktyg och metoder. En del av dem vill vi bjuda på här så att fler kan arbeta med att skapa grund för sociala innovationer och sociala företag. Botanisera och please, try this at home!

agenda2030-900x600

Globala hållbarhetsmålen

Som ett ramverk runt projektet ser vi FN:s globala hållbarhets-mål; ett antal utmaningar som är globala men som vi behöver arbeta lokalt med att lösa. Många av dem behöver sociala innovationer som lösningar. FN påtalar också att dessa utmaningar inte är möjliga för en ensam aktör att lösa utan det krävs samverkan; mål 17. Detta stämmer väl med vårt projektmål som säger att det vi gör ska vi göra i en samverkan med idéburen & offentlig sektor, näringsliv, akademi och enskilda samhällsentreprenörer.

Röstånga - lokal nod i Svalövs kommun

Lokala noder

En lokal nod är ett geografiskt område där vi fokuserar extra mycket på att koppla ihop aktiviteter och processer för att hitta nya vägar att samverka kring sociala innovationer. Under projektets gång har vi haft en nod i Kristianstad med fokus på stad/land och bosättningsfrågan för nyanlända. I Svalöv med fokus på social mobilisering. I Lund samverkansprocesser med fokus på ett projekt som syftar till att starta ett eller flera arbetsintegrerande sociala företag.

Social Innovation Day

Social Innovation Day

En dag då vi sätter fokus på sociala innovationer ur olika aspekter. Ett stort mått av att synliggöra lokala sociala innovationer och frågor som rör utmaningar och möjligheter kring dessa. Ett tillfälle att knyta kontakt med andra engagerade och intresserade.

Pop Up Science Shop

Pop up Science shops

Science Shop är en metod som under projektet har testats för första gången i Sverige. Vi har använt metoden i pop up-form vilket innebär att den sätts upp när behov finns. En serie träffar ger en mötesplats för akademi och t ex idéburen sektor eller näringsliv. Syftet är att skapa kopplingar mellan konkreta utmaningar och forskningen. Forskning som bedrivs kan på så vis komma till nytta i verksamheterna, men det kan också bli att framtida forskningsprojekt skapas.