Social Innovation Summit 2017

SVERIGES ÅRLIGA MÖTESPLATS FÖR SOCIAL INNOVATION Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Under två dagar identifierar vi framtidsfrågor, arbetar tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation. Årets tema är CREATING VALUE Programmet hittar du HÄR […]

POP-UP SCIENCE SHOP – Stadens gröna näringar

Det är hög tid att vi från olika sektorer samlas kring fler gemensamma utmaningar. Därför bjuder Malmö högskola, Mötesplats Social Innovation och Social Innovation Skåne nu in till en Pop-up Science Shop om stadens gröna näringar. Över kaffe/kaka diskuterar vi tillsammans med forskare vid Malmö högskola de utmaningar eller frågeställningar ni står inför idag och […]

Hur kan vi nyttja resurser på landsbygden bättre?

VAD KAN TOMMA LOKALER PÅ LANDSBYGDEN NYTTJAS TILL? KOLLOM är ett knappt ettårigt projekt som syftar till att lyfta nya innovativa odlingssätt och samtidigt ta tillvara på tomma lokaler på landsbygden. Korta livsmedelskedjor lokala marknader, står projektnamnet för. I januari sammanfördes landsbygdsföretagare, forskare och utvecklare av system för inomhusodling, och därefter har det startats pilotprojekt. […]

Publicerad

Pop-up Science Shop för näringslivet

Samarbete och samverkan med varandra och över gränser förs ofta fram som nödvändigt för att lösa dagens utmaningar. Social Innovation Skåne och Mötesplats Social Innovation bjuder in till en Pop-up Science Shop, där ni från näringslivet deltar för att tillsammans med akademin lösa några av era aktuella utmaningar. Under hösten håller vi två Pop-up Science […]

CO-LAB TRÄFF #4 OM ÅTERBRUK OCH CIRKULÄR EKONOMI

Sista och avslutande träffen för vårens co-lab i cirkulär ekonomi la fokus på att fördjupa oss i den utredning om cirkulär ekonomi som lämnades över till miljöminister Karolina Skog i mars. Utredningen innehåller sex stycken förslag på hur utvecklingen av en cirkulär ekonomi kan stöttas: Hyberavdrag Öka tillgängligheten för bilpooler Underlätta för hushållen att förebygga avfall […]

Publicerad

Kick-off för ett regionalt policy-labb

Regler, strukturer och praxis som hindrar och fördröjer framväxten av social innovation. Vilka är de och hur kan vi förändra och förbättra dem? Tillsammans med Region Skåne testar Mötesplats Social Innovation nya sätt att ”göra policy” i ett ”social innovation policy labb” Mötesplats Social Innovation har, i samarbete med Region Skåne, tagit initiativ till ett regionalt policy labb. […]

Publicerad

Så utvecklar du ditt företag med CSR-driven innovation

Mötesplats Social Innovation bjuder in till en framtidsspaning om hur man som företag kan koppla ihop sitt hållbarhets- och innovationsarbete, s.k. CSR-driven innovation. Inom ramen för projektet Social Innovation Skåne, har vi intervjuat att antal större företag i regionen om hur de ser på kopplingen mellan CSR och innovation. De allra flesta företag jobbar med […]

Publicerad

Science Shop – The Reunion

Under invigningen av Malmö högskolas nya innovationsmiljö Storm genomfördes första tillfället i en pop-up science shop. Tillsammans identifierade vi utmaningar där det fanns intresse för att hitta relevant forskning eller att initiera nya forskningsprojekt. Den 24 maj kl 10-11 kör vi en uppföljning där vi ger tips på existerande forskning inom de olika utmaningarna samt […]

Social Innovation Day – Sammanhanget ger riktning

Världens globalisering sedan ett trettiotal år har bidragit till många länders tillväxt men det har också gett oss ökade klasskillnader och välfärdsstater som inte riktigt är organiserade utifrån dagens villkor. FN har identifierat ett antal globala utmaningar och menar att vi behöver arbeta lokalt för att lösa dessa. I många fall kan sociala innovationer vara […]