Agenda 2030 i praktiken!

Agenda 2030 i praktiken! Lär dig hur du praktiskt kan bidra till globala målen för hållbar utveckling. En plattform för Social innovation, Strategisk samverkan, Kommunikation och Samhällsdriven affärs- och verksamhetsutveckling Under Social Innovation Summit kommer Social Innovation Skåne genomföra ett avgiftsfritt seminarie med speedworkshop. Anmäl dig och lär dig mer om hur du kan arbeta […]

Kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte om Science Shops

Ett tjugotal forskare samlades när Umeå universitet i samarbete med Mötesplats Social Innovation bjöd in till ett samtal om Science Shops och social innovation, ett sätt att stärka samverkan mellan civilsamhällets organisationer och forskarvärlden. Bakom träffen stod Anna Sandström Emmelin från Enheten för Externa Relationer på Umeå universitet, tillsammans med doktoranderna Maxim Vlasov från Handelshögskolan […]

Traditionella och sociala företag för agenda 2030

Varmt välkomna att fira FN-dagen med oss! En dag med FNs hållbarhetsmål – Agenda 2030 som plattform för strategisk samverkan, social innovation & samhällsdriven affärsutveckling. Anmäl dig här Vi börjar med en kort historik för att bättre förstå upptakten till FNs hållbarhetsmål/Agenda 2030 – `Från mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Hållbarhetsagendan till Agenda 2030´. Därefter diskuterar Jonas […]

Social Innovation Summit 2017

SVERIGES ÅRLIGA MÖTESPLATS FÖR SOCIAL INNOVATION Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Under två dagar identifierar vi framtidsfrågor, arbetar tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation. Årets tema är CREATING VALUE Programmet hittar du HÄR […]

POP-UP SCIENCE SHOP – Stadens gröna näringar

Det är hög tid att vi från olika sektorer samlas kring fler gemensamma utmaningar. Därför bjuder Malmö högskola, Mötesplats Social Innovation och Social Innovation Skåne nu in till en Pop-up Science Shop om stadens gröna näringar. Över kaffe/kaka diskuterar vi tillsammans med forskare vid Malmö högskola de utmaningar eller frågeställningar ni står inför idag och […]

Hur kan vi nyttja resurser på landsbygden bättre?

VAD KAN TOMMA LOKALER PÅ LANDSBYGDEN NYTTJAS TILL? KOLLOM är ett knappt ettårigt projekt som syftar till att lyfta nya innovativa odlingssätt och samtidigt ta tillvara på tomma lokaler på landsbygden. Korta livsmedelskedjor lokala marknader, står projektnamnet för. I januari sammanfördes landsbygdsföretagare, forskare och utvecklare av system för inomhusodling, och därefter har det startats pilotprojekt. […]

Publicerad

Pop-up Science Shop för näringslivet

Samarbete och samverkan med varandra och över gränser förs ofta fram som nödvändigt för att lösa dagens utmaningar. Social Innovation Skåne och Mötesplats Social Innovation bjuder in till en Pop-up Science Shop, där ni från näringslivet deltar för att tillsammans med akademin lösa några av era aktuella utmaningar. Under hösten håller vi två Pop-up Science […]

CO-LAB TRÄFF #4 OM ÅTERBRUK OCH CIRKULÄR EKONOMI

Sista och avslutande träffen för vårens co-lab i cirkulär ekonomi la fokus på att fördjupa oss i den utredning om cirkulär ekonomi som lämnades över till miljöminister Karolina Skog i mars. Utredningen innehåller sex stycken förslag på hur utvecklingen av en cirkulär ekonomi kan stöttas: Hyberavdrag Öka tillgängligheten för bilpooler Underlätta för hushållen att förebygga avfall […]

Publicerad

Kick-off för ett regionalt policy-labb

Regler, strukturer och praxis som hindrar och fördröjer framväxten av social innovation. Vilka är de och hur kan vi förändra och förbättra dem? Tillsammans med Region Skåne testar Mötesplats Social Innovation nya sätt att ”göra policy” i ett ”social innovation policy labb” Mötesplats Social Innovation har, i samarbete med Region Skåne, tagit initiativ till ett regionalt policy labb. […]