Co-Lab träff #2 om återbruk och cirkulär ekonomi

Tema: Värdeproduktion – hur skapas värden och vad behövs för att skapa värde? Vad kan olika sektorer erbjuda varandra? Den 31 mars anordnade Social Innovation Skåne den andra träffen, Co-Lab om återbruk och cirkulär ekonomi. Den första träffen 1 mars, handlade till stor del om vad cirkulär ekonomi och återbruk egentligen är och de många […]

Social Enterprise Summit och LEADER-träff i Litauen

CPE var i början på april inbjudna för att berätta om Socialt företagande som verktyg för integration på den fjärde upplagan av Social Enterprise Summit-konferensen i Vilnius, Litauen. Bakom arrangemanget står en hel samling organisationer och departement med British Council i spetsen, och årets generella tema var Social Partnership: The relationship between the community, social business […]

Publicerad

Lärkonferensen – vad tar vi med oss? 

Som avslutning på två inspirerande dagar kallades Max Parknäs (Vinnova), Åsa Krug (Radix Kompetens), Roger Filipsson (Coompanion Nord) och Anna-Karin Berglund (SKL) upp för att delge sig av sina reflektioner kring lärkonferensen och vilka lärdomar de tar med sig tillbaka till sina organisationer. LÄRKONFERENS 2017: – Samverkan, samverkan, samverkan är nyckeln, sa Max Parknäs från Vinnova. Det […]

Publicerad

Socialt kapital, upphandling och partnerskap

Christoph Lukkerz från NÄTVERKET – Idéburen Sektor Skåne pratade under Social Innovation Skånes lärkonferens om vikten av att värdesätta och kombinera glöden från samhällsentreprenörer med byråkratiskt policy-arbete för att kunna främja social innovation i vårt samhälle. LÄRKONFERENS 2017: – Vi har en otrolig glöd och engagemang i Sverige. När flyktingkrisen bröt ut så var engagemanget jättestort, […]

Publicerad

Vad är det som är så bra med samverkan?

Det finns stor potential att samverka tycker många. Genom samarbete kan en verksamhet skapa större värde än vad denne kan skapa på egen hand. Hur kan det se ut rent praktiskt? Denna text är ett sammandrag från ett seminarium från Social Innovation Skånes lärkonferens i mars 2017 som handlade om nyttan med tvärsektoriella partnerskap. Seminariet […]

Publicerad

”Innovation sker i glappet av systemet”

Under Social Innovation Skånes lärkonferens i mars berättade Nils Phillips, projektledare på Centrum för Publikt Entreprenörskap och ordförande för Röstånga Tillsammans om hur den skånska byn Röstånga skapade en lokal ekonomi för att få det lilla samhället att gå runt. LÄRKONFERENS 2017: Nils Phillips berättade historien om Röstånga, den minsta byn i den minsta kommunen i […]

Publicerad

Hur tar vi tillsammans tillvara på lärandet i projekt och skapar synergier?

I mars genomförde projektet Social Innovation Skåne (SIS)[1] den nationella lär- och spridningskonferensen ”Lärdomar, Utmaningar och Möjligheter”. Här skriver Petra Flaum från Centrum för Publikt Entreprenörskap från inledningen av konferensen och Tillväxtverkets lärpass. LÄRKONFERENS 2017: Carin Daal – chef för Regional utveckling på Region Skåne och Thomas Hansson – ordförande för Strukturfondspartnerskapet[2] inledde konferensen genom att […]

Publicerad

Kan fler bidra till forskningen kring sociala innovationer?

I flera länder har man lyckats skapa former för att uppmuntra civilsamhället att delta i utformningen av framtidens forskning kring att lösa samhällsutmaningar. Metoden kallas science shops. Denna text är ett sammandrag från ett seminarium från Social Innovation Skånes lärkonferens i mars 2017 som handlade om ämnet. Seminariet leddes av Fredrik Björk, doktorand i historia […]

Publicerad

”Labb-miljöer måste vara lite som stenen i skon”

Den 16-17 mars arrangerades en nationell spridnings- och lärkonferens med det övergripande temat social innovation inom ramen för projektet Social Innovation Skåne. Vi publicerar här ett antal texter som rapporterar från konferensen. LÄRKONFERENS 2017: Per-Anders Hillgren och Erika Augustinsson från Mötesplats Social Innovation vid Malmö högskola hade under Social Innovation Skånes lärkonferens ett lärpass om labb-miljöer. Under […]

”Om flera aktörer i en region drar åt samma håll, då blir det mer verkstad av det”

Den 16-17 mars arrangerades en nationell spridnings- och lärkonferens med det övergripande temat social innovation inom ramen för projektet Social Innovation Skåne. Vi publicerar här ett antal texter som rapporterar från konferensen. LÄRKONFERENS 2017: Så inledde Thomas Hansson, ordförande i Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge sin presentation på temat ”Därför är social innovation viktigt”. Han syftade såklart på partnerskapets satsning på […]