Publicerad

Pop-up Science Shop för näringslivet

Samarbete och samverkan med varandra och över gränser förs ofta fram som nödvändigt för att lösa dagens utmaningar. Social Innovation Skåne och Mötesplats Social Innovation bjuder in till en Pop-up Science Shop, där ni från näringslivet deltar för att tillsammans med akademin lösa några av era aktuella utmaningar. Under hösten håller vi två Pop-up Science […]

CO-LAB TRÄFF #4 OM ÅTERBRUK OCH CIRKULÄR EKONOMI

Sista och avslutande träffen för vårens co-lab i cirkulär ekonomi la fokus på att fördjupa oss i den utredning om cirkulär ekonomi som lämnades över till miljöminister Karolina Skog i mars. Utredningen innehåller sex stycken förslag på hur utvecklingen av en cirkulär ekonomi kan stöttas: Hyberavdrag Öka tillgängligheten för bilpooler Underlätta för hushållen att förebygga avfall […]

Publicerad

Kick-off för ett regionalt policy-labb

Regler, strukturer och praxis som hindrar och fördröjer framväxten av social innovation. Vilka är de och hur kan vi förändra och förbättra dem? Tillsammans med Region Skåne testar Mötesplats Social Innovation nya sätt att ”göra policy” i ett ”social innovation policy labb” Mötesplats Social Innovation har, i samarbete med Region Skåne, tagit initiativ till ett regionalt policy labb. […]

Publicerad

Så utvecklar du ditt företag med CSR-driven innovation

Mötesplats Social Innovation bjuder in till en framtidsspaning om hur man som företag kan koppla ihop sitt hållbarhets- och innovationsarbete, s.k. CSR-driven innovation. Inom ramen för projektet Social Innovation Skåne, har vi intervjuat att antal större företag i regionen om hur de ser på kopplingen mellan CSR och innovation. De allra flesta företag jobbar med […]

Publicerad

Science Shop – The Reunion

Under invigningen av Malmö högskolas nya innovationsmiljö Storm genomfördes första tillfället i en pop-up science shop. Tillsammans identifierade vi utmaningar där det fanns intresse för att hitta relevant forskning eller att initiera nya forskningsprojekt. Den 24 maj kl 10-11 kör vi en uppföljning där vi ger tips på existerande forskning inom de olika utmaningarna samt […]

Social Innovation Day – Sammanhanget ger riktning

Världens globalisering sedan ett trettiotal år har bidragit till många länders tillväxt men det har också gett oss ökade klasskillnader och välfärdsstater som inte riktigt är organiserade utifrån dagens villkor. FN har identifierat ett antal globala utmaningar och menar att vi behöver arbeta lokalt för att lösa dessa. I många fall kan sociala innovationer vara […]

Social Innovation i Norr

Rapport från konferensen i Piteå Onsdagen den 3 maj gick konferensen Social Innovation i Norr av stapeln på Studio Acusticum i Piteå. Vi var inbjudna att presentera vårt projekt Social Innovation Skåne. Förutom projektledare Maria Kullberg deltog Hanna Sigsjö och Marie-Louise Lövgren (MSI) från oss i Skåne.  Nästan 200 personer var på plats från offentliga, […]

Co-Lab träff #2 om återbruk och cirkulär ekonomi

Tema: Värdeproduktion – hur skapas värden och vad behövs för att skapa värde? Vad kan olika sektorer erbjuda varandra? Den 31 mars anordnade Social Innovation Skåne den andra träffen, Co-Lab om återbruk och cirkulär ekonomi. Den första träffen 1 mars, handlade till stor del om vad cirkulär ekonomi och återbruk egentligen är och de många […]