Betraktelser från NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

Betraktelser över projektet Social Innovation Skåne Projektet Social Innovation Skåne passerade under våren 2017 halvtid. Det är ett omfattande samverkansprojekt med fyra ansvariga projektorganisationer; Coompanion Skåne, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Mötesplats Social Innovation och NÄTVERKET som stödjs av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och bl.a. Region Skåne, Malmö Stad och Kristianstads kommun. Inom projektet sker en mångfald […]

Stöd till samhällsentreprenörer

Här är några tips på stöd just nu SoPact Accelerator – sista ansökningsdag 31 januari 2018 SoPact är ett acceleratorprogram som stöttar sociala entreprenörer med att utveckla och sprida sina samhällsförbättrande idéer. Nästa program startar i mars 2018 och sista ansökningsdag är 31 januari. Mer info här Vinnova – sista ansökningsdag 8 mars 2018. Social […]

Lärkonferens 9 mars 2018

Inom ramen för projektet Social Innovation Skåne arrangerar vi för andra året en lärkonferens med det övergripande temat social innovation. Den 9 mars samlas vi för att under en heldag analysera, lära och framtidsspana kring utvecklingen av social innovation i våra projekt och i Sverige. Temat för i år är att presentera och diskutera de […]

Vilse i stöddjungeln

Det finns många organisationer som kan hjälpa till vid start och utveckling av företag. Men vem kan hjälpa en entreprenör som jobbar med att lösa samhällsutmaningar med affärsmässiga metoder? Det finns stöd att få och ekonomiska medel att söka men hur kan en social entreprenör hitta rätt i stöddjungeln? Tillväxtverket släppte i november 2017 en […]

Agenda 2030 i praktiken!

Agenda 2030 i praktiken! Lär dig hur du praktiskt kan bidra till globala målen för hållbar utveckling. En plattform för Social innovation, Strategisk samverkan, Kommunikation och Samhällsdriven affärs- och verksamhetsutveckling Under Social Innovation Summit kommer Social Innovation Skåne genomföra ett avgiftsfritt seminarie med speedworkshop. Anmäl dig och lär dig mer om hur du kan arbeta […]

Kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte om Science Shops

Ett tjugotal forskare samlades när Umeå universitet i samarbete med Mötesplats Social Innovation bjöd in till ett samtal om Science Shops och social innovation, ett sätt att stärka samverkan mellan civilsamhällets organisationer och forskarvärlden. Bakom träffen stod Anna Sandström Emmelin från Enheten för Externa Relationer på Umeå universitet, tillsammans med doktoranderna Maxim Vlasov från Handelshögskolan […]

Traditionella och sociala företag för agenda 2030

Varmt välkomna att fira FN-dagen med oss! En dag med FNs hållbarhetsmål – Agenda 2030 som plattform för strategisk samverkan, social innovation & samhällsdriven affärsutveckling. Anmäl dig här Vi börjar med en kort historik för att bättre förstå upptakten till FNs hållbarhetsmål/Agenda 2030 – `Från mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Hållbarhetsagendan till Agenda 2030´. Därefter diskuterar Jonas […]

Social Innovation Summit 2017

SVERIGES ÅRLIGA MÖTESPLATS FÖR SOCIAL INNOVATION Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Under två dagar identifierar vi framtidsfrågor, arbetar tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation. Årets tema är CREATING VALUE Programmet hittar du HÄR […]