Vilse i stöddjungeln

Det finns många organisationer som kan hjälpa till vid start och utveckling av företag. Men vem kan hjälpa en entreprenör som jobbar med att lösa samhällsutmaningar med affärsmässiga metoder? Det finns stöd att få och ekonomiska medel att söka men hur kan en social entreprenör hitta rätt i stöddjungeln? Tillväxtverket släppte i november 2017 en […]

Agenda 2030 i praktiken!

Agenda 2030 i praktiken! Lär dig hur du praktiskt kan bidra till globala målen för hållbar utveckling. En plattform för Social innovation, Strategisk samverkan, Kommunikation och Samhällsdriven affärs- och verksamhetsutveckling Under Social Innovation Summit kommer Social Innovation Skåne genomföra ett avgiftsfritt seminarie med speedworkshop. Anmäl dig och lär dig mer om hur du kan arbeta […]

Kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte om Science Shops

Ett tjugotal forskare samlades när Umeå universitet i samarbete med Mötesplats Social Innovation bjöd in till ett samtal om Science Shops och social innovation, ett sätt att stärka samverkan mellan civilsamhällets organisationer och forskarvärlden. Bakom träffen stod Anna Sandström Emmelin från Enheten för Externa Relationer på Umeå universitet, tillsammans med doktoranderna Maxim Vlasov från Handelshögskolan […]

Traditionella och sociala företag för agenda 2030

Varmt välkomna att fira FN-dagen med oss! En dag med FNs hållbarhetsmål – Agenda 2030 som plattform för strategisk samverkan, social innovation & samhällsdriven affärsutveckling. Anmäl dig här Vi börjar med en kort historik för att bättre förstå upptakten till FNs hållbarhetsmål/Agenda 2030 – `Från mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Hållbarhetsagendan till Agenda 2030´. Därefter diskuterar Jonas […]

Social Innovation Summit 2017

SVERIGES ÅRLIGA MÖTESPLATS FÖR SOCIAL INNOVATION Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Under två dagar identifierar vi framtidsfrågor, arbetar tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation. Årets tema är CREATING VALUE Programmet hittar du HÄR […]

POP-UP SCIENCE SHOP – Stadens gröna näringar

Det är hög tid att vi från olika sektorer samlas kring fler gemensamma utmaningar. Därför bjuder Malmö högskola, Mötesplats Social Innovation och Social Innovation Skåne nu in till en Pop-up Science Shop om stadens gröna näringar. Över kaffe/kaka diskuterar vi tillsammans med forskare vid Malmö högskola de utmaningar eller frågeställningar ni står inför idag och […]

Hur kan vi nyttja resurser på landsbygden bättre?

VAD KAN TOMMA LOKALER PÅ LANDSBYGDEN NYTTJAS TILL? KOLLOM är ett knappt ettårigt projekt som syftar till att lyfta nya innovativa odlingssätt och samtidigt ta tillvara på tomma lokaler på landsbygden. Korta livsmedelskedjor lokala marknader, står projektnamnet för. I januari sammanfördes landsbygdsföretagare, forskare och utvecklare av system för inomhusodling, och därefter har det startats pilotprojekt. […]