Samverkansmedel idéburen sektor

Region Skåne erbjuder möjligheten att söka samverkansmedel för lokala satsningar som kan bidra till en stärkt social hållbarhet och minskad ojämlikhet i hälsa i Skåne. Sök samverkansmedel för 2018 senast 28 februari!

Mer info hittar du här