HUR KAN IDÉBUREN SEKTOR MÖTA VÅR TIDS SAMHÄLLSUTMANINGAR?

Idéburen sektor är stark, bara i Skåne finns cirka 27 000 idéburna organisationer. Föreningslivet har i alla tider skapat nya lösningar för att möta mänskliga behov. Folkhögskolor, kooperativ, förskolor, tandvård, bibliotek och brandkår är bara några exempel på sociala innovationer som har uppstått genom idéburen organisering.

Är du verksam i en idéburen organisation och har en idé om hur vi ska bemöta vår tids samhällsutmaningar? Behöver ni vägar till samverkan med aktörer inom andra sektorer? Kanske blir ert initiativ framtidens barnavårdscentral eller personlig assistans?

Vi erbjuder:

 • Rådgivning och coachning, även i grupp (inom ex idéutveckling, finansiering, organisering, samverkan, juridik, kommunikation).
 • Processtöd kring lokala överenskommelser mellan idéburna organisationer och offentlig sektor.
 • Vägar till samverkan med aktörer från andra samhällssektorer.
 • Seminarier och workshops kring idéburna organisationers roll kopplat till social innovation.
 • Forskning och kunskapsutveckling kring social innovation för idéburen sektor.

Kontakta oss

 • Christoph Lukkerz NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne

  Kontakta Christoph kring: Idéburen sektor och regional utveckling samt verktyg för samverkan ex. idéburet offentligt partnerskap och överenskommelser.
  Tel: 0763-684866

 • Johan Broman Coompanion Skåne

  Kontakta Johan kring: Arbetsintegrerande sociala företag, kooperativa företag, ekonomisk förening samt styrelsearbete i föreningar.
  Tel: 040-6312206

 • Nils Phillips
  Nils Phillips Projektledare på Centrum för Publikt Entreprenörskap

  Nils huvudområden är Projekt- och landsbygdsutveckling, samverkansfrågor, föreläsningar och workshops.

  Tel: 0736–44 77 38

 • Anna Landeborg Mötesplats Social Innovation

  Anna kan hjälpa dig att koppla ihop dina utvecklingsbehov med den senaste forskningen kring social innovation.
  Tel. 040-66 58164

july, 2018

2jul10:00- 11:00EFFEKTMÄTNING FÖR SOCIAL INNOVATION - ALLA PRATAR OM DET, MEN FÅ GÖR DET