HAR DU EN SAMHÄLLSFÖRBÄTTRANDE IDÉ?

Grunnar du på god idé som möter ett behov som du ser i samhället? Skåne behöver dig. Vi behöver fler engagerade medborgare som tar ansvar och vill vara med och utveckla lösningar på vår tids samhällsutmaningar. Kanske är ni ett nätverk av vänner, grannar som gått samman eller är du en enskild person som vill bidra med din tid och kompetens.

Det kan vara svårt att veta hur man ska gå till väga för att genomföra en samhällsförbättrande idé. Ensam är inte stark och ditt initiativ kan växa om du samverkar med andra aktörer som kompletterar dig. Social Innovation Skåne kan ge dig tillgång till kunskap, nätverk och rådgivning som hjälper dig att ta din idé från tanke till handling.

Vi erbjuder:

 • Rådgivning och coachning, även i grupp (inom ex idéutveckling, finansiering, organisering, samverkan, juridik, kommunikation).
 • Nätverk för samhällsentreprenörer.
 • Seminarier och workshops.
 • Forskning och kunskapsutveckling kring social innovation.

Kontakta oss

 • Anna Landeborg Mötesplats Social Innovation

  Anna kan hjälpa dig att koppla ihop dina utvecklingsbehov med den senaste forskningen kring social innovation.
  Tel. 040-66 58164

 • Christoph Lukkerz NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne

  Kontakta Christoph kring: Idéburen sektor och regional utveckling samt verktyg för samverkan ex. idéburet offentligt partnerskap och överenskommelser.
  Tel: 0763-684866

 • Nils Phillips
  Nils Phillips Projektledare på Centrum för Publikt Entreprenörskap

  Nils huvudområden är Projekt- och landsbygdsutveckling, samverkansfrågor, föreläsningar och workshops.

  Tel: 0736–44 77 38

 • Johan Broman Coompanion Skåne

  Kontakta Johan kring: Arbetsintegrerande sociala företag, kooperativa företag, ekonomisk förening samt styrelsearbete i föreningar.
  Tel: 040-6312206

july, 2018

2jul10:00- 11:00EFFEKTMÄTNING FÖR SOCIAL INNOVATION - ALLA PRATAR OM DET, MEN FÅ GÖR DET