HUR KAN DU FRÄMJA SOCIAL INNOVATION INOM NÄRINGSLIVET?

Sociala innovationer kan vara grogrund för framtida tillväxtmöjligheter och nya marknader. Vår tids samhällsutmaningar skapar möjligheter för nya sorters företag och nya branscher, samtidigt som etablerade företag har börjat kombinera affärsverksamhet med samhällsnytta i nya innovativa former.

Social Innovation Skåne bidrar till denna utveckling genom att skapa möjligheter för sociala företag och det övriga näringslivet att mötas för att göra affärer eller tillsammans utveckla och testa nya typer av lösningar på samhällsbehov. Vinsterna med denna typ av samarbete kan vara rent affärsmässiga men kan också skapa en mer hållbar företagskultur med större ägarskap och engagemang bland medarbetarna. Resultatet blir bättre förutsättningar för utveckling av fler och starkare sociala företag, arbetsintegrerade sociala företag, en ökad företagssamverkan i stort och ett större engagemang kring samhällsansvar inom näringslivet.

Är du verksam inom näringslivet och undrar hur samhällsutmaningar kan vara en drivkraft för ökad innovation och framtida utveckling?

Vi erbjuder:

 • Rådgivning och coachning (inom ex idéutveckling, finansiering, organisering, samverkan, juridik, kommunikation).
 • Seminarier och workshops kring innovation och samhällsnytta för näringslivet.
 • Stöd för samverkan med aktörer från andra samhällssektorer.
 • Forskning och kunskapsutveckling kring social innovation för näringslivet.

Kontakta oss

 • Nils Phillips
  Nils Phillips Projektledare på Centrum för Publikt Entreprenörskap

  Nils huvudområden är Projekt- och landsbygdsutveckling, samverkansfrågor, föreläsningar och workshops.

  Tel: 0736–44 77 38

 • Johan Broman Coompanion Skåne

  Kontakta Johan kring: Arbetsintegrerande sociala företag, kooperativa företag, ekonomisk förening samt styrelsearbete i föreningar.
  Tel: 040-6312206

 • Christoph Lukkerz NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne

  Kontakta Christoph kring: Idéburen sektor och regional utveckling samt verktyg för samverkan ex. idéburet offentligt partnerskap och överenskommelser.
  Tel: 0763-684866

 • Anna Landeborg Mötesplats Social Innovation

  Anna kan hjälpa dig att koppla ihop dina utvecklingsbehov med den senaste forskningen kring social innovation.
  Tel. 040-66 58164

july, 2018

2jul10:00- 11:00EFFEKTMÄTNING FÖR SOCIAL INNOVATION - ALLA PRATAR OM DET, MEN FÅ GÖR DET