Social innovation Skåne – lärdomar, utmaningar och möjligheter

Inom ramen för projektet Social Innovation Skåne arrangerar vi en nationell spridnings- och lärkonferens med det övergripande temat social innovation. Den 16-17 mars gör vi halvhalt i vårt treåriga projekt för att under två dagar tillsammans med er presentera, analysera, lära och framtidsspana kring utvecklingen av social innovation i våra projekt och i Sverige.

Vad har vi lärt oss? Vilka utmaningar har vi mött? Hur tar vi ut riktningen framåt? Hur kan vi samverka kring de här frågorna nationellt? Det är några av de frågor som vi vill diskutera med er som på olika sätt arbetar med liknande projekt och initiativ runt om i Sverige.

Social Innovation Skåne har som mål att etablera en stödstruktur för social innovation i Skåne. Det är ett projekt finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och drivs av fyra organisationer: Mötesplats Social Innovation, Coompanion Skåne, Nätverket för Idéburen sektor Skåne och Centrum för Publikt Entreprenörskap.

Var: Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10  i Malmö
När: 16 mars kl 11.30 till 17 mars kl 13.30 (lunch till lunch). Vi bjuder på konferens och lunch, du står för resa och logi.
För mer information: Anna Landeborg, 0702-220711, anna.landeborg@mah.se

OBS! ANMÄL DIG SENAST 7 MARS. BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER! 

ANMÄL DIG HÄR! 


 

PROGRAM 16 MARS

11.30-12.30  Lunch
13.00-14.30  Därför är social innovation viktigt för en region
Carin Daal, Region Skåne och Thomas Hansson, Strukturfondspartnerskapet

Social Innovation Skåne – lärdomar, insikter och utmaningar i halvtid
Hanna Sigsjö, Mötesplats Social Innovation och Mattias Larsson, Nätverket Idéburen sektor Skåne

Social innovation kräver en ny typ av ledarskap – hur gör man?
Fredrik Björk, Malmö högskola

Socialt entreprenörskap – Tillväxtverkets roll och uppdrag
Eva Carlsson och Anna Eldestrand, Tillväxtverket

14.30  Fika
15.00-16.00  Parallella lärpass:

 • Lab-miljö – ett nytt sätt att innovera kring samhällsutmaningar
  Per-Anders Hillgren, Malmö högskola och Erika Augustinsson, Mötesplats Social Innovation
 • Science shop som en metod för samverkan
  Fredrik Björk, Malmö högskola och Tora Törnquist, Nätverket Idéburen sektor Skåne
 • Hur tar vi tillsammans tillvara på lärandet i projekt och skapar synergier?
  Eva Carlsson och Anna Eldestrand, Tillväxtverket

16.15-17.00 Återkoppling från lärpassen

18.00 Samtalet fortsätter på närmaste restaurang/pub (till egen kostnad)

 

17 MARS

08.30-09.00 Innovationsmiljöer på landsbygden – exemplet Röstånga
Nils Phillips, Centrum för Publikt Entreprenörskap

09.00-09.15 Positionspapper – underlag till en regional strategi och agenda för social innovation
Petra Flaum, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Erika Augustinsson, Mötesplats Social Innovation och Tobias Schölin, Region Skåne

09.15-09.45  Fika
09.45-10.45 Parallella lärpass:

 • Positionspapper – idéverkstad om innehåll och struktur
  Petra Flaum, Centrum för Publikt Entreprenörskap, Erika Augustinsson, Mötesplats Social Innovation och Tobias Schölin, Region Skåne
 • Nyttan med tvärsektoriella partnerskap
  Fadi Barakat (Manpower), Sonja Lastre (Lunds Kommuns Fastighets AB), Olof Eriksson (Coompanion Skåne) och Joakim Grina (Coompanion Skåne).
 • Socialt kapital, dialogbaserad upphandling och utmaningsdrivna partnerskap – innovativa krafter och former för hållbar samverkan
  Christoph Lukkerz, Nätverket Idéburen sektor Skåne

11.00-12.00  Återkoppling och reflektion
12:00 Lunch

– ANMÄL DIG HÄR! –

OBS! KONFERENSEN ÄR REDAN KLAR!

 

Läs allt om lärkonferensen här