Social innovation i Skåne – förutsättning för Öppna Skåne 2030

Social innovation i Skåne – en förutsättning för att nå målet om det Öppna Skåne 2030

Det Öppna Skåne 2030I vårt arbete med att främja innovation i allmänhet och social innovation i synnerhet känner vi ofta stor stolthet över den myriad av aktörer och aktiviteter rörande social innovation, social ekonomi och socialt företagande och det stora intresse frågorna har i Skåne idag. Vi märker detta intresse inom Region Skåne, men inte minst märker vi det ute i Skåne.

Kommuner, idéburna organisationer, näringsliv och akademi visar ett allt större intresse och engagemang i frågorna och metoderna. Våra nationella myndigheter – Vinnova, Tillväxtverket med flera – lyfter också frågorna och perspektiven allt oftare. Inte minst märks det i det regionala strukturfondspartnerskapets beslut över de medel som går till att främja regional utveckling och social sammanhållning.

Social innovation har blivit en utvecklingsfaktor att räkna med. Det är med social innovation vi kan förändra strukturer och ta oss an såväl lokala, kommunala, regionala, nationella som globala utmaningar.

Samverkansprojektet Social innovation Skåne har stor del i den positiva utveckling som sker.

Det är alla små och stora aktiviteter och insatser – innovationsstöd, policylab, co-labs, rådgivningar, lokalt utvecklingsarbete, informationsspridning och delning, sektorsövergripande diskussioner, partnerskap och samtal – som bidragit till denna utveckling. Det är också alla de nya relationer som skapats mellan individer och aktörer i innovationssystemet.

Inte minst har Social innovation Skåne möjliggjort för en konkret maktförskjutning där innovation- och utveckling gjorts till en fråga på individnivå för alla oss som bor i Skåne.

Tobias Schölin och Ulf Kyrling
enheten för innovation och entreprenörskap, regional utveckling,
Region Skåne

Tobias Schölin, Region Skåne Ulf Kyrling, Region Skåne