Social Innovation i Norr

Rapport från konferensen i Piteå

Onsdagen den 3 maj gick konferensen Social Innovation i Norr av stapeln på Studio Acusticum i Piteå. Vi var inbjudna att presentera vårt projekt Social Innovation Skåne. Förutom projektledare Maria Kullberg deltog Hanna Sigsjö och Marie-Louise Lövgren (MSI) från oss i Skåne. 

Nästan 200 personer var på plats från offentliga, privata & ideella aktörer och akademi. Helena Karlberg, Piteå Science Park, och Helena Stenberg, Piteå kommun, hälsade oss välkomna. Programmet inleddes sedan av Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet, och Hanna Sigsjö, Mötesplats Social Innovation, som pratade om vad social innovation är och vilka områden vi har att arbeta med framöver.

10 sociala innovationer

Tio inspirerande sociala innovationer presenterade sina verksamheter, och det är alltid lika glädjande att höra om det härliga engagemang som finns. Roger Filipsson, Coompanion Nord, modererade dagen och ledde ett samtal med de tio om vad man vill se mer av inom innovationssystemet, finansieringsfrågor och mycket annat. Det uppstod ett samtal även med publiken som kom med inspel (inte minst finansiärer som regionen och Tillväxtverket tog tillfället i akt att bjuda in till dialog och att tipsa om aktuella medel att söka).

10 sociala innovationer

Forskarträff, mingel och fler exempel

Under lunchen träffades forskarna från regionen på egen hand medan vi andra minglade och kunde lyssna på presentationer från fler initiativ ute i den öppna ytan. MSI var medarrangör till forskarträffen, som ett led i det nationella forskarnätverk de bygger inom ramen för Social Innovation Skåne.

Värdefullt att träffa andra och knyta kontakter som kan föra frågorna kring sociala innovationer framåt!

Duncan Levinsohn & Kristin Lindqvist Maria Lundh Björk & Roger Filipsson

Tre projekt (varav Skåne ett)

Efter lunch stod “Regional samverkan för social innovation” på programmet och där presenterades Social Innovation Skåne som ett av tre projekt. Övriga två var Social Innovation för Regional Utveckling (Jönköping) och Arena Social Innovation (Västerbotten/Nord). Projekten är upplagda lite olika.

Social Innovation för Regional Utveckling (SIRU)

Jönköping har valt att fokusera på de utmaningar som har identifierats i den regionala utvecklingsstrategin. Det man vill hitta lösningar för är sådant som åldrande befolkning i kombination med utflyttning, kompetensförsörjningen i länet, och att man har en ensidig näringsstruktur med mycket industri). Man ser behov av ett vidgat innovationsbegrepp, ett breddat näringsliv och ett inkluderande samhälle.

Arena Social Innovation

Nord vill skapa Europas mest attraktiva region för social innovation. De kommer bland mycket annat att göra en spännande digital satsning för samhällsentreprenörer. De vill också arbeta med finansieringslösningar för att stärka möjligheterna till finansiering för samhällsentreprenörer och sociala innovationer. För att nämna något.

Social Innovation Skåne

Vårt skånska projekt syftar till att skapa en hållbar innovationsinfrastruktur och fler stödfunktioner som grund för fler sociala innovationer och hållbara sociala företag. Detta ska vi göra i samverkan mellan idéburen & offentlig sektor, näringsliv, akademi och enskilda samhällsentreprenörer. Vi har ett 20-tal medarbetare i projektet engagerade i olika omfattning, någon på heltid och andra bara några timmar per termin. Vi har varit igång i 1½ år nu och det är dags att stämma av vad vi har lärt oss så här långt för att se hur vi kan bidra till innovationsinfrastrukturen än mer framåt.

Programpunkten på konferensen blev bra med många intresserade frågor från åhörarna efteråt. Inte minst ville de höra vilka effekter vi i Skåne kunnat se så här långt av projektet. Det jag nämnde som svar var t ex de metoder som testats inom projektet och som kommer att leva kvar, såsom science shop (som både är en ny metod och ett nytt sektorsöverskridande samarbete) och co-lab. Att vi börjat se vår roll som nätverksskapande innebär också att vi gör sådant som att bjuda in sociala företag till en träff där Region Skåne kommer till oss och pratar om hur man kan göra affärer med regionen. (Den äger rum 18 maj – mejla rebecka.hinn@coompanion.se om du är intresserad!)

Maria Kullberg presenterar Social Innovation Skåne

Innovationsguiden

Sara Tunheden och Ulrika Lundin berättade om Innovationsguiden som är ett samarbete mellan SKL (Sveriges kommuner och landsting) och SVID (Stiftelsen svensk industridesign). De har tagit fram en modell för hur man kan arbeta med användardrivna innovationer i offentlig sektor. De håller i utvecklingsprogram men det finns också en guide i sex steg att använda på egen hand. Om inte annat så kika in för lite inspiration!

Avslutande panel

Dagen avslutades med en panel med deltagare från Region Norrbotten, Piteå kommun, Umeå universitet, Geektown och Social Ekonomi Övre Norrland som samtalade kring möjligheterna för sociala innovationer nu och framåt.

Samlade presentationer

Om du vill ta del av presentationerna från dagen så har många (bl a den om vårt projekt) kommit upp här:

/Maria Kullberg, projektledare Social Innovation Skåne

Panelsamtal Social Innovation i Norr