Social innovation – dåtid, nutid och framtid

Vad är en social innovation och hur har de sett ut genom tiderna? På Social Innovation Summit guidade Malmö högskolas Fredrik Björk oss igenom den sociala innovationens historia. Ett samtal hölls kring vad vi kan lära av det som varit i vårt arbete med att förstå social innovation, och hitta framtidens sociala innovationer.

Med social innovation menar vi ”innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”. Det handlar om nya sätt att ta sig an och tackla några av de stora utmaningar som vårt samhälle står inför.

Sociala innovationer i sig är inget nytt; Förskolor, mödravård, brandkår är alla exempel på sociala innovationer som vi idag tar för givet men som en gång i tiden utmanade system och strukturer. Vår tids stora samhällsutmaningar kräver mer, fler och bättre sociala innovationer. Det kan handla om allt från stadsodling, till läxhjälp och flyktingmottagande – innovationer som ofta kräver smart samverkan över gränser och sektorer.

Hur har sociala innovationer uppstått genom tiderna och vad kan vi lära oss av historien för att främja nutida och framtida sociala innovationer? Se seminariet nedan.