Social Enterprise Summit och LEADER-träff i Litauen

CPE var i början på april inbjudna för att berätta om Socialt företagande som verktyg för integration på den fjärde upplagan av Social Enterprise Summit-konferensen i Vilnius, Litauen. Bakom arrangemanget står en hel samling organisationer och departement med British Council i spetsen, och årets generella tema var Social Partnership: The relationship between the community, social business and local government.

seminar-L

Att sociala innovationer och socialt företagande är på uppgång märktes inte minst av att den fullbokade konferensen med nästan 200 deltagare och att tre ministrar (jordbruks-, social- och ekonomiminister) öppnade konferensen tillsammans med den brittiska ambassadören. I öppningstalen kunde man också förstå att de på högsta politiska nivå diskuterade hur man skulle kunna anpassa upphandling och lagstiftning för att bättre stimulera den sociala företagandet. Därefter presenterades olika rapporter, initiativ och organisationer som stödjer socialt företagande, t ex acceleratorprogrammet Socifaction och inkubatorn och co-working platsen Rise Vilnius innan det var dags för en internationell utblick. Den bestod av den inspirerande mötesplatsen Selby Center i London, som samlar flera olika etniska organisationer i en byggnad och som har utvecklat flera social företag lokalt, samt från Centrum för Publikt Entreprenörskap som med skånska exempel knöt ihop socialt företagande, integration och landsbygdsfrågor. Detta visade sig vara extra uppskattat – konferensen hölls nämligen på Jordbruksministeriet!

Sen var det dags för Workshops utifrån åtta olika teman, innan vi på kvällen samlades på Rise Vilnius för en Social Business Fair med exempel från just Socifaction-programmet där det presenterades en kavalkad av stora och små initiativ.

massa-LDagen efter var vi inbjudna till Litauens andra stad Kaunas och jordbruksministeriet till en nationell LEADER-träff, för att mer specifikt diskutera socialt företagande och landsbygdsutveckling med LAG-representanter och projektägare. Det blev en livlig diskussion om hur man skulle bedöma vad som är sociala företag eller inte, och hur dessa skulle stimuleras och stödjas lokalt. Det fanns också en viss underförstådd skepsis till begreppet som ett urbant (och hippt) fenomen. Däremot hade LEADER-programmet, i ett sätt att uppmuntra och stimulera socialt företagande, ett viktigt instrument, som var inspirerande: det klassiska upplägget är fortfarande 50% medfinansiering, men om man sökte som ett socialt företag, så kunde man få upp till 80% medfinansiering. Vilket jag tyckte var sympatiskt eftersom sociala företag ofta jobbar lokalt, småskaligt och kvalitativt nära eller med målgruppen, vilket kräver extra resurser. 80%-regeln är ett inspirerande sätt att både uppmuntra och stödja detta arbetssätt! Skall bli spännande att följa hur det utvecklar sig!

 

 

// Nils, CPE Skåne / Social Innovation Skåne

Länkar:

Socifaction – http://socifaction.com/

Rise Vilnius – https://thinkrise.com/vilnius

Social Enterprise Summit – http://www.socialinisverslas.lt/en/summit/#1487170404781-38c6bf91-d824