POP-UP SCIENCE SHOP – Stadens gröna näringar

Det är hög tid att vi från olika sektorer samlas kring fler gemensamma utmaningar. Därför bjuder Malmö högskola, Mötesplats Social Innovation och Social Innovation Skåne nu in till en Pop-up Science Shop om stadens gröna näringar. Över kaffe/kaka diskuterar vi tillsammans med forskare vid Malmö högskola de utmaningar eller frågeställningar ni står inför idag och imorgon. Ni bidrar med viktig kunskap och erfarenheter från er vardag. Fikan bjuder vi på.

Vad är en Science Shop?
I en Science Shop möts akademin och övriga aktörer för att tillsammans lösa utmaningar. Konceptet har använts av olika universitet och forskningsinstitut sedan 1970-talet för att främja samarbete och partnerskap mellan akademin och andra sektorer. Malmö högskola, Mötesplats Social Innovation och Social Innovation Skåne bjuder in till en tillfällig version av en Science Shop.

Hur funkar en Science Shop?
Deltagare bidrar med frågeställningar och utmaningar. Relevant befintlig forskning identifieras, och eventuellt kopplas utmaningen till en befintlig forskningsmiljö för vidare utveckling. Om forskning inte bedrivs på den aktuella frågeställningen eller om det finns behov att utveckla den ytterligare, kopplar vi samman er med relevanta forskare eller studenter som kan arbeta med utmaningen.

Du kan läsa mer om science shops här

NÄR: 11 oktober, kl 15.00–16.30

VAR: Kommendanthuset, Malmöhusvägen 5, Malmö

ANMÄL DIG senast 6 oktober till anna.bogeskar.brandt@mah.se

 

pop up partners