Lärkonferens 9 mars 2018

Inom ramen för projektet Social Innovation Skåne arrangerar vi för andra året en lärkonferens med det övergripande temat social innovation.

Den 9 mars samlas vi för att under en heldag analysera, lära och framtidsspana kring utvecklingen av social innovation i våra projekt och i Sverige.

Temat för i år är att presentera och diskutera de verktyg och metoder som vi utvecklat för att bredda den palett av stöd och de arbetssätt som finns för social innovation. Fokus kommer att vara på HUR vi får social innovation att hända och växa och hur vi kan bygga strukturer som stödjer denna utveckling. Ta del av hur man kan arbeta med designlabb eller science shops, hur man etablerar en nod som struktur för samverkan eller hur en process för ett positionspapper kan vara nyckel till framgångsrikt samskapande.

Social Innovation Skåne har som mål att etablera en stödstruktur för social innovation i Skåne. Det är ett projekt finansierat av EU:s regionalfond och drivs av fyra organisationer: Mötesplats Social Innovation, Coompanion Skåne, Nätverket Idéburen sektor Skåne och Centrum för Publikt Entreprenörskap.

 

PROGRAM
Kl 10.00-12.00

Inledning
Hanna Sigsjö, Mötesplats Social Innovation och Nils Phillips, Centrum för Publikt Entreprenörskap

Välkommen till Kristianstad!
Anders Tell (S) kommunalråd i Kristianstad kommun

Nya satsningar på socialt entreprenörskap och sociala innovationer
Carin Persson, Entreprenörskap och företagande, Tillväxtverket
Daniel Kronmann, chef för enheten innovation och entreprenörskap, Region Skåne

Det här är Social Innovation Skåne!
Maria Kullberg, Coompanion Skåne och Mattias Larsson, NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

100 sociala innovationer i Skåne
Goda exempel som kan användas som inspiration och kunskapsbas för alla som på olika sätt arbetar med utveckling av social innovation
Joakim Grina, Coompanion Skåne och Maria Collings, Mötesplats Social Innovation

Möt entreprenörerna!
– Henning Gillberg från RepaMera ”Konsumindre, Repamera – laga det du äger och slipp köpa nytt.”
– Jamila El-Hallah från I am fashion, som riktar sig till mode- och designutbildade ungdomar och nysvenskar med sömnadserfarenhet.
– Edith Salminen från Gro’up, Malmös första food space och mathus där människor, mat och matkultur står i centrum för alla aktiviteter.

Hur kan system och struktur stötta social innovation och samhällsentreprenörskap?
Ett samtal som modereras av Erika Augustinsson, Mötesplats Social Innovation:
– Anders Tell, Kristianstad kommun
– Carin Persson, Tillväxtverket
– Charlotte Lorentz Hjorth, Krinova Incubator & Science Park
– Daniel Kronmann, Region Skåne

Kl 12.00-13.00 Lunch

Kl 13.00-14.15 Parallella lärpass

Lokala noder – ett verktyg för samverkan
Nils Phillips, Centrum för Publikt Entreprenörskap och Fredrik Lager, Kristianstad kommun

Hur kan ett regionalt innovationsprojekt samverka med lokala kommunala utvecklingsprocesser? Inom Social Innovation Skåne har vi tillsammans med Kristianstads kommun testat en metod där vi fokuserar på riktade insatser utifrån befintliga aktörer inom en kommun. Företrädare från projektet och kommunen bjuder in till en dialog kring erfarenheter, möjligheter och utmaningar i dynamiken mellan lokalt och regionalt utvecklingsarbete.

Pop-up science shops – så skapas kopplingar mellan samhällsutmaningar och forskning
Fredrik Björk och Jens Sjölander, Malmö universitet

Konceptet ’science shops’ handlar om att lyfta upp och identifiera utmaningar i samhället som organisationer, ofta med begränsade resurser, möter. En science shop fungerar som mäklare mellan behovsägare och forskare, och bidrar till att utveckla och omformulera utmaningen till en konkret forskningsfråga. I den förlängda processen kan det handla om att exempelvis stödja ansökningsprocesser för forskningsmedel. I detta lärpass berättar vi dels om vilka möjligheter och utmaningar det finns med denna arbetsmetod, och dels kommer vi att prova på att ’science shoppa’!

Co-lab social mobilisering med Rädda Barnen – så här gjorde vi
Joel Veborg, Rädda Barnen och Per-Anders Hillgren, Malmö universitet

Detta lärpass ger exempel på och diskuterar hur socialt engagemang kan mobiliseras och stödjas, samt hur samverkan med medborgare kan utvecklas och ske på lika villkor. Co-Lab är ett lärandeformat där utgångspunkten tas i en samhällsutmaning där en innovations- eller samverkansprocess är startad eller ska startas av deltagarna. Formatet bygger på att samla och regelbundet stödja personer med ansvar på olika nivåer för förändringsprocesser och utvecklingsarbete. Bakom utvecklingen av Co-Labs står Mötesplats Social Innovation.

Samhällsnyttiga företag: lärdomar från att starta och bygga upp samhällsnyttiga företag – utmaningar och möjligheter
Abby Afriyie och Joakim Grina, Coompanion Skåne

Under detta lärpass får vi ta del av erfarenheter av att gå från en idé på hur man kan adressera en samhällsutmaning till att starta och bygga upp ett långsiktigt hållbart samhällsnyttigt företag. Vi får träffa fyra olika exempel som delar med sig av sina resor. Ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) som har varit igång i 17 år, Regis, och ett ASF som befinner sig i uppstartsfasen, INitiativet Lund. Vi träffar även Självbildarna AB som har funnits i fyra år och Vultus AB som funnits i drygt ett år. Vilka samhällsproblem vill de lösa och hur? Vilka möjligheter ser de och vilka utmaningar har de sprungit på? Hur har de finansierat uppstarten och hur ska de bli långsiktigt ekonomiskt hållbara?

Idéburen innovation: kartläggning för förändring – när siffror får betydelse
Tora Törnquist och Christoph Lukkerz, NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

I höstas tog Social Innovation Skåne fram en kortrapport med analys av Statistiska Centralbyråns siffror över Skånes och Blekinges närmare 29 856 idéburna organisationer. Kartläggningen var en uppföljning av statistik från 2005 och visar på en ökning av antalet organisationer med 30%. Redan 2005 blev siffrorna en ögonöppnare och ett verktyg för synliggörandet av en hel sektor som vanligtvis inte syns så tydligt när det gäller innovation. Fakta och exempel blev också utgångspunkt för tvärsektoriella samverkansmodeller såsom överenskommelser och partnerskap. Hur kan statistik stärka en utvecklingsprocess? Vilken betydelse har siffrorna haft i det här arbetet?

Kl 14.30-15.00 Återkoppling från lärpassen och summering

Kl 15.00-16.00 Mingelfika och på återseende!

Anmälan är nu stängd!

 

Var: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 i Kristianstad
När: Fredag 9 mars kl 10-15, Vi bjuder på konferens och lunch.
Sista anmälningsdag: 5 mars

Har du frågor, kontakta: Anna Landeborg, 0702-220711, anna.landeborg@mah.se

Konferensen är kostnadsfri men vi tar ut en no-show-avgift på 500 kr vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan evenemangets starttid.
———
Social Innovation Skåne är ett 3-årigt samverkansprojekt som ska ge Skåne bättre förutsättningar för start och utveckling av sociala innovationer; det vill säga innovativa tjänster, produkter, processer och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar.

Läs mer om projektet här på hemsidan och följ oss på Facebook och Instagram, så ses vi snart!

Lärkonferens 9 mars 2018