february, 2018

21feb09:00- 16:00SOCIAL HÄNSYN I UPPHANDLINGsociala företag som resurs

more

Event Details

En mycket stor del av Sveriges BNP (här förekommer uppgifter mellan en femtedel och en tredjedel av BNP) omsätts genom offentlig upphandling. Offentlig upphandling ska vara inkluderande och även erbjuda mindre aktörer möjligheten att vara med. Det är dock sällan fallet. För företag som dessutom har sociala mål främst, som ASF, är sannolikheten ännu mindre. Idag finns det dock många möjligheter att kunna inkludera även denna typ av företag, som utöver att sälja varor och tjänster, även gör samhället gott genom att erbjuda arbetstillfällen och fungera som en mellan arbetsmarknadsplats för en målgrupp som har svårt att nå arbetsmarknaden av ett eller flera skäl. Att tillämpa social hänsyn är en sådan möjlighet.

Workshopen Social Hänsyn i Upphandling bygger dels på EUs nya direktiv kring upphandlingar. Den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) visar på intressanta möjligheter både för upphandlande myndigheter och anbudsgivare – och inte minst för sociala företag som ASF. De nya LOU-direktiven och lagstiftningen har en helhetssyn baserat på den sociala dimensionen på upphandling. Det öppnar upp och visar på möjligheten att ställa sociala krav vid upphandlingar. Det är det sammantagna mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet som ska antas – inte anbud med lägsta pris.

ANMÄL DIG HÄR

PROGRAM
-Kaffe och Välkommen
-Den sociala dimensionen i nya direktivet
-Sociala företag som en resurs för arbete
-Reserverade kontrakt
LUNCH
-Bidrag eller upphandling
-Risk för illojal konkurrens
-Fika och gruppdiskussioner
-Summering och tack för dagen

OBS! Programmet kan komma att justeras

MS

Mathias Sylvan är konsult i offentlig upphandling. Han har tidigare varit förbundsjurist på Sveriges kommuner och Landsting med offentlig upphandling som specialitet.

BB

Bo Bildeman är utbildare, och ofta anlitad av kommuner och myndigheter som expert på arbetsintegrerande sociala företag, och deltar som styrelsekonsult i flera sociala företag. Bo har skrivit flera böcker, bl.a “Sociala företag vidgar arbetsmarknaden” och “Samhälleliga mål med upphandling som medel” tillsammans med Mathias.

 

Datum: 21 februari 2018
Plats: Dockplatsen 26, Malmö (Region Skåne) (Karta)
Tid: 9.00-16.00

ANMÄL DIG HÄR

Time

(Wednesday) 09:00 - 16:00

Location

Region Skåne

Dockplatsen 26, Malmö

Organizer

Region Skåne, Coompanion Skåne, med stöd av TillväctverketFrågor? Kontakta: Tobias Schölin, 0725-430538, tobias.scholin@skane.se eller Abby Afriyie, 0733-638950, abby.afriyie@coompanion.se

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att skicka ett e-mail och vi kommer att komma tillbaka till dig, asap.

Inte läsbart? Ändra Captcha.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka