march, 2019

5mar09:30- 16:00HUR FÖRENAR VI SOCIALA OCH AFFÄRSMÄSSIGA FRAMGÅNGAR FÖR ÖKAD SAMHÄLLSNYTTA?Konferens - 5 mars 2019

more

Event Details

DET SKÅNSKA INNOVATIONSSYSTEMET
– HUR FÖRENAR VI SOCIALA OCH AFFÄRSMÄSSIGA FRAMGÅNGAR FÖR ÖKAD SAMHÄLLSNYTTA?

Varmt välkommen till Social Innovation Skånes lärkonferens. Vi samlas för att tillsammans lära och skapa bättre förutsättningar för en framtida innovativ och hållbar utveckling. Hur förenar vi sociala och affärsmässiga framgångar för ökad samhällsnytta?

Vi kommer att få ta del av en spaning om social innovation, framtida projektsatsningar och utvecklingsområden samt få höra hur olika aktörer möter och stöttar sociala entreprenörer idag och hur de önskar att ett framtida stödsystem skulle kunna se ut.  Hur jobbar vi sektorsöverskridande och hur förhåller vi oss till den viktiga frågan kring effektmätning?

Detta är en viktig dag där du kan vara med i kunskapsbryggan till nya projektsatsningar inom fältet social innovation och socialt entreprenörskap i Skåne.

Datum och tid: tisdag den 5 mars kl. 10.00-16.00
Plats: EC Södertull, Södra Vallgatan 5 i Malmö
Arrangör: Social Innovation Skåne
-Konferensen är kostnadsfri. Avbokning skall ske senast 24 timmar innan konferensens start, annars tar vi ut en no show avgift på 500 SEK

ANMÄL DIG HÄR. Begränsat antal platser, sista anmälningsdag 26:e februari.

 

PROGRAM

09.30-10.00 Kaffe och registrering (kom i god tid)

10.00 Välkommen!

10.15-11.00 Social innovation en spaning – områdets betydelse idag och framöver.
Fredrik Björk från Malmö universitet reflekterar och kommenterar kring lärdomar i Social Innovation Skåne samt hur detta projekt lagt grunden för nya projektsatsningar. Fredrik berättar också om trender och tendenser kring områdets utveckling.

11.00-11.15 Regeringens satsning på social innovation- vad händer nu?
Rebecka Hinn från Tillväxtverket berättar om regeringens satsning på social innovation och socialt företagande och hur Tillväxtverket arbetar med att stötta området just nu.

11.15-12.00 Hur möter och stöttar vi projekt/sociala entreprenörer som jobbar med samhällsutmaningar?
Vad behöver sociala entreprenörer för stöd och hur kan vi säkerställa ett bättre lärande mellan främjarsystem, samverkansparter och sociala entreprenörer? En diskussion kring kompetens, organisationsutveckling och mätbarhet med perspektiv från praktiker, utvecklare och stödjare.

Medverkande: Rebecka Hinn, Tillväxtverket, Emelie Dahlström SoPact, Michel Massadakis, Självbildarna, Nils Phillips, Centrum för Publikt Entreprenörskap.

12.00-13.00 LUNCH

13.00-13.45 Parallella sessioner: Samarbeten och metoder som främjar social innovation

1. Idéburna Offentliga Partnerskap (IOP) som verktyg för samverkan och förändring
För att sociala innovatörer och entreprenörer ska kunna förverkliga sina idéer behövs inte sällan engagemang i tid eller pengar från den offentliga sektorn. En möjlighet att skapa sådan samverkan är genom ett IOP där parterna lägger samman sina resurser för att nå effektiva resultat. Men partnerskap är inte alltid så enkelt, och IOP som form har blivit ifrågasatt den senaste tiden.  I det här passet diskuteras IOP som form. Är IOP verkligen lagligt? När passar IOP bra? Hur kan IOP främja sociala innovationer?

Medverkande: Mattias Larsson, Nätverket Idéburen sektor Skåne

2. Nya metoder för social innovation
En förutsättning för att få social innovation att hända, är ofta nya former av samarbeten, över sektorsgränser, och nya kollaborativa arbetsmetoder. Var finns arenorna för att testa nytt och hur kan man skapa samverkan mellan sektorer? Inom projektet SI Skåne har vi testat några olika metoder för att underlätta för social innovation och i sessionen berättar vi om två av dessa: science shops och co-labs. Metoderna har gett upphov till ny kunskap och utveckling i mötet mellan forskningen och praktiken. Vilka är fördelarna med metoderna, och vilka är utmaningarna? Vi delar med oss av inspiration och lärdomar.

Medverkande: Jens Sjölander, Malmö universitet.

3. Om att bygga noder för lärande
Att fokusera metodutvecklandet av stöd till sociala innovationer i lokala sammanhang och noder ger oss möjlighet att följa och fördjupa lärandet kring vad som funkar i samverkan mellan olika aktörer. I detta seminariet så delar vi erfarenheterna kring hur lärande och samverkan mellan ett socialt företag och en kommun utvecklats för att möta samhällsutmaningen med bosättning för nyanlända.

Medverkande: Nils Phillips, Röstånga Utvecklings AB (svb) och Svalövs Kommun

4. Hur skapar vi en gynnsam samverkanskultur?

”Culture eats strategy for breakfast” – så hur skapar vi en kultur som bäddar för framgångsrik samverkan? Coompanion har drivit samverkansprojekt under många år och ger dagligen rådgivning till människor som vill starta företag tillsammans – vilka är de vanligaste fallgroparna i samverkan och hur skapar vi en win-win kultur? Ett samtal om tillit, samsyn, styrning och drivkrafter.

Medverkande: Olof Eriksson, VD, Coompanion Skåne.

14.00-14.25 Alla pratar om det, men få gör det – en handbok i effektmätning
I regeringens handlingsplan för att stötta social innovation och socialt företagande nämns effektmätning som ett av fem viktiga insatsområden. Det finns idag ett flertal nya metoder och angreppsätt för detta. Hur kan vi underlätta för små entreprenörer och innovatörer att mäta och följa upp den samhällseffekt de skapar? Finns det en best practise redan idag? Vilka är de ledande aktörerna och metoderna?

Medverkande: Erika Augustinsson, redaktör för Handboken i ett samtal om effektmätning med Mats Fred, forskare på Malmö universitet och Bo Nilsson, Mitt Liv.

14.25-15.00 Presentation av nya initiativ och projekt inom social innovationsfältet

  • En unik och relevant innovationsallians för social innovation och förändring – Malmö universitet. Läs mer
  • The Joint Way-Lunds Business Incubator – Föreningen Resurscentrum för Kvinnor i Skåne och Lunds Universitet. Läs mer
  • Lärprocess kring behovsdrivet stöd till sociala innovatörer – Region Skåne, SoPact, Lunds Universitet och Socialhögskolan. Läs mer
  • Nationell kunskapsplattform för social innovation – Mötesplats Social Innovation, Jönköping University, Luleå tekniska universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet. Läs mer
  • Ett hållbart Skåne genom socialt företagande – Region Skåne, Coompanion Skåne, SoPact och NÄTVERKET-Idéburen sektor Skåne. Läs mer

15.00-15.15 ”Vad händer nu, nästa steg?”

15.15-16.00 Avslutande mingelfika

 

Time

(Tuesday) 09:30 - 16:00

Location

EC-Södertull

Södra Vallgatan 5, Malmö

Organizer

Social Innovation SkåneFrågor, kontakta Anna Landeborg, 0702-22 07 11, anna.landeborg@mau.se

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att skicka ett e-mail och vi kommer att komma tillbaka till dig, asap.

Inte läsbart? Ändra Captcha.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka