Empowering Places – Lokal utveckling i Liverpool

I början på mars var Nils Phillips på Centrum för Publikt Entreprenörskap inbjuden till Liverpool för att delta på en lärkonferens för sociala företag i norra England – Empowering Places. Deltagare var knappt 20 lokala organisationer på olika sätt knutna till sin lokala närmiljö genom verksamhet som utgick från t ex en fastighet, hus eller park. Arrangörer för lärkonferensen var det sociala företaget Homebaked i Liverpool – som sedan flera år i skuggan av den berömda fotbollsklubbens arena Anfield driver ett bageri, kafé och håller på att utveckla boende i sin fastighet.

Verksamheterna i de olika företagen var olika – någon jobbade med en lokal företagsinkubator, en del hade ungdomsperspektiv, andra arbetsträning eller integration, kontorshotell, teater eller cykelreparation, men alla utvecklade sin verksamhet utifrån själva byggnadens förutsättningar – och syftet på konferensen var att få stöd i och lära av varandra för att utveckla nya affärsmodeller och verksamheter. Vi fanns på plats för att ge ett internationellt perspektiv och för att bidra med erfarenheter kring hur man kan koppla ihop företagandet med bred delaktighet och lokalt delat ägarskap.

Förutsättningarna för sociala företag i norra England skiljer sig såklart från oss i Sverige, men samtidigt brottas man med samma utmaningar som här – hur mäter man effekterna av sitt arbete, hur kan man få folk delaktiga eller utmaningen med att samarbeta med kommuner och myndigheter.

Ett av inslagen på konferensen var ett studiebesök i kvarteret Granby i norra Liverpool. Fastighetsspekulationen i England har i vissa områden och under lång tid resulterat i att investerare (och kommunen) köper upp fastigheter (och hela kvarter) för att utveckla området – vilket i praktiken innebär att de tömmer och river hus eller låter husen stå tomma och förfalla, ibland i 15-20 år som i fallet runt Granby och Anfield. I vissa områden bygger de nya (dyrare) hus. Vad betyder det för de som bor kvar, och hur kan man organisera sig för att kunna påverka sin närmiljö? Kan man samtidigt jobba med andra problem i området – stigmatisering, utanförskap, ungdomar, fattigdom?

I Granby har de boende organiserat sig, främst utifrån en gatumarknad som hålls en gång i månaden på en av de centrala gatorna i kvarteret. Detta har genom åren utvecklats till att de lyckats köpa tillbaks några av gathusen och håller nu på att utveckla affärslokaler, mötesplatser och boende i de gamla arbetarkvarteren.

guidesmallVi fick en rundvandring av Hazel, som bott i området i över 20 år och tidigt engagerade sig i områdets utveckling. Som besökare imponeras man över deras driv, vision och uthållighet, trots år av utsatthet och ständiga kamp kring finansiering, fastighetsmarknaden och bristande samverkansvilja med kommunen. Granby är radikala, luttrade, pragmatiska – och får saker gjorda. Hazel själv var en vandrande citat-maskin som spottade ut tankeväckande one-liners som alla vi som engagerar oss i socialt företagande nickande instämde i och tog med oss hem. I vår värld talas det allt oftare om “Fail” – att det är bra att misslyckas och att man ska lära sig något av sina misstag. Hazels svar på det? “Failure is a luxury!” – och fortsätter: “Inget går egentligen fel, det går bara inte rätt på det sätt som vi planerar det.”

Läs mer om Granby CLT på http://www.granby4streetsclt.co.uk/
Om the community bakery Homebaked på http://homebaked.org.uk/