february

21feb09:00- 16:00SOCIAL HÄNSYN I UPPHANDLINGsociala företag som resurs

march

9mar10:00- 15:00LÄRKONFERENSgoda exempel, inspiration och nätverkande!