Agenda 2030 i praktiken!

Agenda 2030 i praktiken! Lär dig hur du praktiskt kan bidra till globala målen för hållbar utveckling.

En plattform för Social innovation, Strategisk samverkan, Kommunikation och Samhällsdriven affärs- och verksamhetsutveckling

Under Social Innovation Summit kommer Social Innovation Skåne genomföra ett avgiftsfritt seminarie med speedworkshop. Anmäl dig och lär dig mer om hur du kan arbeta praktiskt med de globala målen för hållbar utveckling
15 november 08-08.45 på Slagthuset i Malmö. Frukost från 07.30

ANMÄL DIG HÄR

2015 presenterade FN vår tids mest komplexa samhällsutmaningar och samlade dem i form av 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. En förutsättning för att vi ska nå målen är att vi alla har kännedom om, och förstår hur vi kan bidra till, Agenda 2030. Vi måste alltså föra en kontinuerlig dialog kring Agenda 2030 och hur offentlig sektor, akademin, företagare, studenter, anställda och medborgare gemensamt kan bidra direkt eller indirekt till hållbarhetsmålen. Under seminariet rör vi oss mellan den globala Agenda 2030-kontexten, vår nationella hållbarhetspolitik, det kommunala hållbarhetsarbetet och hur Du och Jag praktiskt kan bidra till Agenda 2030:

– Social Innovation Skåne ger en kort historik: Från Mänskliga rättigheter-Brundtland-Millenniemålen till Agenda 2030
– Regeringskansliets Agenda 2030-delegation ger oss en inblick i deras nationella uppdrag
– Malmö stads Kansli för hållbar utveckling ger oss sin syn på hur staden förhåller sig till Agenda 2030
– Speed Workshop: Agenda 2030 i praktiken! Kom igång genom att identifiera:

    • Vilket/a hållbarhetsmål bidrar DU redan till direkt/indirekt?
    • Hur du kan stärka och rikta ditt bidrag till hållbarhetsmålen?

 

Med oss har vi
-Anna Balkfors – Kansliet för hållbar utveckling, Malmö Stad
-Susanna Norberg – Utredningssekreterare på regeringskansliets Agenda 2030-delegation
-Kristin Frilund – Utredningssekreterare på regeringskansliets Agenda 2030-delegation
-Petra Flaum – Hållbarhetsstrateg på Centrum för Publikt Entreprenörskap/Social Innovation Skåne/Baseline Consulting
-Jonas Carlstedt – Företagsutvecklare på Coompanion Skåne/Social Innovation Skåne

 

ANMÄL DIG HÄR

Mer info om Social Innovation Summit här

Varmt Välkommen!