Tillfälligt Individanpassat Stöd

-Tillfälligt Individanpassat Stöd är en rådgivningstjänst för familjer som har barn med funktionsnedsättning eller för den som har en förvärvad hjärnskada. Vi har mer än tjugo års erfarenhet av barn med funktionsnedsättning och har hela tiden saknat det stöd som man så väl behöver när livssituationen blir komplex.

-Strategi, tid och tålamod är tre ledord som beskriver vår värdegrund. Oavsett om det gäller strategier för ditt barn eller strategier för att hantera myndigheter krävs både tid och tålamod. För att kunna lägga upp rätt strategi krävs rätt kunskap. Den kunskapen har vi, säger Camilla Norberg Hansen.

Vilken samhällsutmaning ska initiativet bidra till att lösa?
Forskning visar att familjer med barn med funktionsnedsättning i genomsnitt har mellan 17 och 60 olika personer/funktioner att förhålla sig till. Det resulterar i att 48 procent av föräldrarna någon gång har blivit sjukskrivna på grund av de krav som finns och 27 procent har gått ner i arbetstid för att orka med sin situation. Det finns vinster att göra både på individnivå och på samhällsnivå om dessa personer får den hjälp de behöver.

Hur är initiativet organiserat
Vi har kontor på Medeon Science Park i Malmö men vi har möjlighet att ta emot kunder i hela Sverige med hjälp av möten via Skype eller telefonsamtal. Vi erbjuder ett baspaket med en grundläggande analys av familjens situation och förslag till åtgärder. Det går också att boka rådgivning per timme. Vid behov kan vi även följa med på möten vid exempelvis SIP-planering eller andra myndighetsmöten, för att finnas som stöd för familjen.

Vi fick ett stipendium av Sten K Johnsons Stiftelse 2014, vilket innebar en helt annan legitimitet för idén.

Vad har gjort detta initiativ möjligt?
Att få bekräftelse på att någon annan tror på idén är oerhört viktigt. Vi fick ett stipendium av Sten K Johnsons Stiftelse 2014, vilket innebar en helt annan legitimitet för idén. En annan milstolpe var när jag blev utvald som en av 10 sociala entreprenörer av SEB 2016. Att få denna utmärkelse och få vara med på Social Innovation Summit var betydelsefullt för mig. En tredje stor händelse var när jag blev kontaktad av personalförmånsföretaget Benify med erbjudandet om att bli en av deras leverantörer. TIS finns som en del av det utbudet och kan nå kunder över hela Sverige. Sist men inte minst har jag haft stort stöd av Medeon inkubator och min fantastiska affärsrådgivare Åsa Wikström. Tillsammans har vi mejslat fram TIS till vad det är i dag.

Har du stött på några hinder på vägen?
Det är svårt att lansera en ny tjänst som till vissa delar konkurrerar med det offentliga. Min tjänst motsvarar till vissa delar det Habiliteringen kan erbjuda inom LSS § 1. Det är också lätt att bli ifrågasatt om varför man ska ta betalt för en tjänst som egentligen borde vara skattefinansierad. Min tjänst riktar sig i första hand till arbetsgivare som är måna om att underlätta för sin personal, och som vill förebygga sjukskrivning. En arbetsgivare har allt att vinna om deras anställda är friska och mår bra.

I en framtid har denna tjänst även blivit digitaliserad, då kan kunderna få hjälp alla tider på dygnet.

Vad har du för framtidsdrömmar för er verksamhet?
I en framtid har denna tjänst även blivit digitaliserad, då kan kunderna få hjälp alla tider på dygnet. Fler kontor runt om i landet så att fler kan få hjälp i möten med olika myndighetskontakter.

Vad har du lärt dig längs vägen?
Att det tar tid. Att bygga upp sin verksamhet samtidigt som man under uppbyggnadsskedet måste ha intäkter från andra tjänster i verksamheten gör att saker tar längre tid än vad som är planerat. Det gäller att kämpa på och arbeta extra timmar vid sidan om ordinarie verksamhet.

Vilka är dina viktigaste tips till de som har en idé?
Ge aldrig upp! Om du verkligen tror på din idé så ska du bara göra det. Till slut kommer du att lyckas! Arbeta strukturerat och målmedvetet. Gör ditt förberedelsearbete ordentligt och noggrant. Se till att du får komma till en inkubator så du får det stöd du behöver.
Jag skulle önska att det fanns fler tillfällen och fler platser där vi startup-företag kan delta kostnadsfritt. Dels för att få ny kunskap, dels för att synas. Många konferenser och event har deltagaravgifter som kanske passar en etablerad verksamhet men inte ett företag som befinner sig i ett uppstartsskede, då det kan bli för dyrt att delta.

Vad är roligast?
Att se att vi gör skillnad för kunden och när kunden kommer vidare i sin livssituation tack vare vårt stöd. Det är också roligt att se att det kunde bli verklighet av en idé. Nu är det på riktigt!

Vad för slags stöd skulle du behöva för att ytterligare kunna utveckla ditt initiativ?
Möjlighet att söka kortare projektstöd för att utveckla vissa delar i verksamheten så att man kan fokusera bara på det under en period och inte behöva dela sin tid med andra inkomstbringande delar i sin verksamhet. Ibland kan det räcka med att bara få arbeta en månad effektivt med en viss del. Det hade gjort skillnad för att snabbare komma vidare till nästa delmål.