Social Business Lab

Hur fick ni idéen till Social Business Lab?
Vår historia började 2015 där grundaren Karsten Deppert under brinnande flyktingkris frågade sig själv vad han kunde göra för att främja integrationen. Han bjöd även in personer i sin omgivning att ställa sig själva samma fråga. Resultatet av samtalen som följde var att två behov identifierades. Plattormar för personer som engagerar sig i integration samt aktiviteter för nyanlända.

Det saknades en samlingspunkt där personer som arbetar med integration kan lära sig mer och där de kan lära andra. Den rådande situationen har ingen handbok och därför är lärande, flexibilitet och delaktighet nödvändigt för att skapa hållbara lösningar. Vi har skapat flera event och arrangerar månatliga träffar där vi samlar integratörer från myndigheter, näringsliv, ideella organisationer såväl som civilsamhälle. Ordet “integration” betyder att skapa en helhet. Därför är det nödvändigt att vi också arbetar som en helhet.

Vi såg även att det saknades en plattform för nyanlända att få hjälp att lära sig mer om näringsliv, arbetsmarknad och förbättra sina språkkunskaper. För att nå dessa mål har vi skapat flera aktiviteter, kontakter och möten med projekt inriktade på programmering, målning, entreprenörskap och förmedlade yrkesinriktade mentorskap samt praikplatser.

Vår ambition är att sänka arbetslösheten och minska tiden det tar för nyanlända att komma ut i arbete genom aktiviteter och projekt som gör dem mer förberedda för arbetslivet.

Vilken samhällsutmaning ska Social Business Lab bidra till att lösa?
Social Business Lab arbetar för att brygga ihop människor och organisationer. Vi hjälper personer att bli bättre på att hjälpa andra genom att skapa plattformar.
Vår ambition är att sänka arbetslösheten och minska tiden det tar för nyanlända att komma ut i arbete genom aktiviteter och projekt som gör dem mer förberedda för arbetslivet.

Hur är initiativet organiserat? Hur jobbar ni?
Vi är ett fristående bolag. Politiskt och religiöst obundet. Vi startar och driver projekt i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Vi tror på samverkan som metod och filosofi och försöker alltid att involvera bra personer och organisationer i projekten.

Vad har gjort Social Business Lab möjligt?
Ett bra samarbete med engagerade eldsjälar, kommun och näringsliv har varit nyckeln. Genom att lyssna på allas behov och kompetenser har vi kunnat hitta kreativa projekt som bryggar samman dem.

Har ni stött på några hinder på vägen?
Vi har varit relativt förskonade från hinder. Faktorer som tid och pengar spelar en stor roll i en startup och det har stundtals varit svårt att starta projekt och få en ekonomisk trygghet som är långsiktig.

socialbusinesslabVad har ni för framtidsdrömmar för er verksamhet?
Vi ser att våra metoder och projekt går att sprida vidare i Sverige såväl som i övriga delar av världen.

Vad har ni lärt er längs vägen?
Vi har lärt oss att tro på människo och att tålamod är en viktig dygt. Vill man göra skillnad så går det. Man måste bara kämpa för sin sak. Det är även viktigt att de organisationer som har en stabil plattform hjälper till och skapar möjligheter för personer som vill göra skillnad.

Vilka är dina viktigaste tips till de som har en idé? 
Våga att be om hjälp.

Vad är roligast?
Det är alltid roligast att se när projekten ger resultat och att det går att göra skillnad.