Skånes Stadsmission – REMAKE

Genom att återanvända, laga eller göra om produkter och material som annars skulle gå förlorade ges materialet eller produkten en andra chans. På så sätt värnas miljön. När nya produkter tas fram utgår dom alltid från material som skänkts. Materialet och fantasin bestämmer vad som blir. 

Det finns olika svårighetsgrad i tillverkningsprocessen för att kunna erbjuda bra arbetsuppgifter till människor med olika förutsättningar och kunskap. Produkterna säljs i Skånes Stadsmissions second hand-butiker.