Salt Water Farming

Hur fick du idén till initiativet?
Idén uppkom när jag läste en avhandling på nätet om hur man passivt kan tillverka dricksvatten från saltvatten med hjälp av solvärme. Metoden som beskrevs i avhandlingen var väldigt gynnsam från ett ekonomiskt perspektiv men också väldigt praktiskt. Vår metod är annorlunda men själva grundidén bygger på just den avhandlingen. Sen har plastproblematiken blivit mer uppmärksammad de senaste åren vilket också bidragit till vår strävan att göra vår produkt av återvinningsbar plast.  

Vilken samhällsutmaning ska verksamheten/initiativet bidra till att lösa?
Vår ide är att kombinera den kommersiella potentialen av en avsaltare för privat bruk med att tillhandhålla en säker vattenkälla för länder som idag lider av akut vattenbrist med hjälp av lokalt biståndsnätverk. Med den kommersiella biten handlar det om att framför allt tillhandhålla dricksvatten för folk med sommarstugor/torp och dylikt. Istället för att transportera vatten i plastflaskor eller gräva brunnar försöker vi ha en positiv miljöpåverkan genom att erbjuda en enkel och billig metod att få tag i rent dricksvatten.

Hur är initiativet organiserat?
Vi är en grupp på två personer som tillsammans driver verksamheten med hjälp av medarbetare utomlands som hjälper till med hemsidans underhåll etc. Just nu jobbar vi med att framställa vår första fullskaliga prototyp. En av oss fokuserar på design och grundläggande konstruktion, och en av oss på kommunikation och pr.

Hur finansieras initiativet?
Verksamheten finansiera dels genom Visionsfonden i Helsingborg, Leapfrogs på Lunds universitet samt extrajobb vid sidan om. Målet är att söka Vinnova-stöd från och med januari samt från andra håll.

Vad har gjort initiativet möjligt?
Dels ovannämnda organisationer men också Helsingborgs stad, Pixlar Piren samt personal på Mindpark. Dessa organisationer har konstant utmanat oss att visa resultat vilket har gjort att vi har blivit mycket mer tidseffektiva. 

Vad har ni för framtidsdrömmar för er verksamhet? Hur ser den ut om 5 år?
Målet är att inom 5 år ha en ekonomisk verksamhet som står helt på egna ben och förhoppningsvis går med vinst. Vi hoppas också att vi har en kommersiell produkt som är både attraktiv på marknaden, men också har en positiv genomslagskraft i länder som idag lider av akut vattenbrist.

Vår ide är att kombinera den kommersiella potentialen av en avsaltare för privat bruk med att tillhandhålla en säker vattenkälla för länder som idag lider av akut vattenbrist med hjälp av lokalt biståndsnätverk.

Vad har ni lärt er längs vägen?

Det är viktigt att planera i förväg och ha en övergripande struktur över vad man vill genomföra etc. Men samtidigt ska man inte planera för långt framåt då detta bidrar till ökad stressnivå och man tappar lätt fokus på som måste genomföras kortsiktigt.

Vilka är era viktigaste tips till de som har en idé?
Det viktigaste är att planera lagom långt framåt i tiden, testa sin ide så tidigt som möjligt samt lyssna på folk som har erfarenhet inom det område som produkten/verksamheten ska jobba i.

Vilka är era viktigaste tips till de som ska stötta och hjälpa fram initiativen?
Det är väldigt viktigt att konstant utmana och påvisa brister i initiativet, speciellt i tidig fas.  

Finns det andra liknande motsvarigheter?
Det finns flera olika företag som sysslar med både vattenrening och dricksvattenproduktion i Sverige och i andra länder. Dock är lösningar som dessa företag tillhandhåller i en helt annan prisklass jämfört med vår produkt. Vår produkt är mycket billigare, kräver minimalt underhåll samt är helt återvinningsbar. Inom vår prisklass finns det inga andra produkter vad vi vet.

Vad är det som gör er unika?
Det som är unikt är att vi har en ide/produkt som är väldigt kommersiell men samtidigt har ett stort socialt genomslag. Den sociala delen av vårt projekt bygger på att vi ska kunna tillhandhålla dricksvatten i områden där det idag råder enorm vattenbrist. Alla biståndsorganisationer vi har varit i kontakt med är eniga om att snabb och enkel tillgång på dricksvatten behövs för att bekämpa fattigdom och kvinnors utsatthet. Vår produkt tillhandhåller rent dricksvatten till en väldigt låg kostnad, något som inte finns på marknaden idag.