Plan M – En passion för minskat bilberoende

Att stå utanför arbetsplatsen och dela ut flygblad kan nog få en och annan att välja cykeln men ska man på allvar minskar bilberoendet är det med fastighetsägarna som samtalen måste ske.

– Varje resa börjar och slutar vid en fastighet. Det måste bli mycket lättare än det är idag att välja hållbara transporter. Och det är dags att de bilburna börjar betala för sina kostnader, säger samhällsentreprenören Ylva S Åqvist, grundare av konsultföretaget PlanM.

Kan du ta hissen till bilen i garaget men måste runda hela fastigheten för att nå cykelstället är valet givet. Det vill Ylva S Åqvist, egenföretagare och samhällsentreprenör på Malmöbaserade PlanM, ändra på.

Amandas bilder_byggplats_mellan_bildtext– Det har hänt en hel del kring hållbart byggande i städerna, men bilberoendet har vi inte fått bukt med. Vi behöver bygga den fysiska miljön så att det blir lätt att gå eller cykla eller dela bilen eller åka kollektivt. Cykelställ och hållplatser ska vara anpassade efter hur du rör dig istället för tvärtom. Sedan kanske man väljer att ta bilen ändå, säger Ylva och betonar att det inte handlar om att ge bilburna dåligt samvete. Men det ska inte vara det enklaste och framför allt inte det billigaste alternativet.

Under tio år arbetade Ylva på Gatukontoret i Lund med mobility management, ett arbetssätt för att främja hållbara ressätt genom norm- och attitydförändring. Hon kunde se att trafikflödena hela tiden ökade och att kommunens ansträngningar för att minska dem gick om intet när företagen samtidig erbjöd gigantiska gratisparkeringar vid stadens utkant.

– Idén kom ur insikten att fastighetsägare är en nyckel för att lyckas med en hållbar stadsutveckling. Jag tänkte att min nisch skulle kunna vara att påverka dem att bygga på rätt sätt från början. En fastighet står ju där i femtio år, bygger vi då in ett bilberoende är det svårt att bli kvitt det. Så vi måste få igång ett miljökvalitetsarbete som de tar sig an när det gäller hållbart resande, säger Ylva.

När Ylva först började ta i den här frågan för åtta år sedan var det många som tyckte att hon var naiv för att hon ens vågade tänka tanken att det gick att påverka. I till exempel England kan fastighetsägare få ganska många inskränkningar i detaljplanen, en möjlighet som saknas här. Men det var inte samhällsengagemanget som saknades, utan kunskap om hur man går till väga. Idag är situationen en annan.

– Nu tävlar fastighetsägare om vem som kan vara mest hållbar. Och många är extremt duktiga på energieffektiviseringar eftersom det finns stora ekonomiska vinster i det. Men jag tror vi också behöver utmana de normer som finns och reflektera över vad det goda livet egentligen är. Det är kanske inte är så att man behöver en bil så fort man skaffar barn. Vi måste utmana de rådande samhällsstrukturerna och en är att erkänna att vi är bilberoende, för det är ett beroende om jag upplever att jag inte kan göra på något annat sätt, säger Ylva.

Ett hus står i femtio år, det sätt du bygger på kommer att påverka hur folk transporterar sig under lika många år.

PlanM har varit igång i två och ett halv år. Förra våren blev Ylva antagen till en accelerator för sociala entreprenörer, som är ett tre månader långt program för satt stödja sociala entreprenörers speciella utmaningar. Det hjälpte henne att tänka i affärsmodeller och erbjudanden efter alla år i kommunen. Och det blev ett lyft att träffa andra som drevs av samma passion.

En viktig vändpunkt var när hon tog steget och lämnade sin fasta tjänst på Lunds kommun för att hon insåg att detta var något hon ”bara måste göra”. Hållbart resande är ett ganska nytt område för de flesta, inte minst fastighetsägare. Det finns inget att utgå från, ingen praxis. Samtidigt är det fler och fler som pratar om stadsutveckling, om trafik och om att man måste bygga på ett annat sätt.

– Det var en ganska lång process för jag hade ändå ett otroligt engagerande och inspirerande jobb där jag byggde upp något som visade sig fungera. Så att ta det steget… men jag vet så väl varför jag gör det här: jag vill minska bilberoendet och skapa aktiva, jämställda och hållbara städer. Tårtbiten som heter mobilitet, den har ingen plockat åt sig än. Det roliga är tanken på att lyckas vi med det, då kommer det att göra skillnad, säger Ylva.

Vid en analys av fastighetsägarnas livscykel är det tydligt för henne att även om de är duktiga på många områden såsom energieffektivisering, avfallshantering och sociala frågor finns det ett tomrum när det gäller hållbart resande. Det man i bästa fall gör att försöka påverka de anställdas egna resvanor.

– Ska man arbeta med hållbarhet måste man ta sig an det som påverkar mest. Många förstår att det måste göras men inte hur det ska gå till. Ett hus står i femtio år, det sätt du bygger på kommer att påverka hur folk transporterar sig under lika många år. Men kan jag få dem som vill att förstå att om de tänker in detta från början i varje fastighet i hela sitt bestånd, ja då är de ju nästa klara med sitt miljöarbete!

Bilsamhället är djupt rotat i 50-talets amerikanska dröm om rörlighet och oberoende och bilen har sedan dess en central plats i våra hjärtan. Vilket kan synas lite märkligt eftersom faktiskt bara 40 procent av befolkningen i Sverige har tillgång till bil. Och mest är det män som kör. Det gör hållbart resande också till jämställdhetsfråga.

¬– Om så få har bil, varför bygger vi ett bilsamhälle? Varför kommer bilen i första hand? I Malmö är det så att om alla kvinnor hade kört lika mycket som män så hade vi behövt 200 Möllevångstorg för parkering. Man ser att kvinnor, framför allt utlandsfödda, har sämre tillgång till bil och ändå bygger vi ett sådant samhälle, säger Ylva och rekommenderar samtidigt den blivande lägenhetsinnehavaren att kolla hur parkeringsfrågan är löst.

En parkering i ett parkeringsgarage kostar nämligen minst 250 000 att framställa, en kostnad som inte går att ta ut på den som har parkeringsytan utan dom fördelas på alla boende. Fast 60 procent inte har någon nytta av den.

¬– Om du väljer att ha bil så behöver du inte ha skuldkänslor för det – men du ska betala dina bilkostnader. Annars är det inte rättvist. För om du betalar dina bilkostnader kommer du värdera bilinnehavet i förhållande till andra färdmedel eller andra lösningar eller annan konsumtion. Reflektionen är det viktigaste, det enskilda valet spelar mindre roll, summerar hon.

Som de flesta egenföretagare hoppas Ylva på att PlanM ska kunna expandera och knyta mer expertis till sig, till exempel en bredare analytisk förmåga, ökad kommunikationskapacitet och över huvud taget andra perspektiv som kan befrukta hennes egna.

– Jag vill förändra hur man tänker kring byggande och för det behövs en verksamhet som är solid så att vi kan ta oss an större områden. Tänk om vi kunde kontakta varenda fastighetsägare i hela Sverige och berätta vad de kan göra för att driva företaget i en socialt och miljömässigt hållbar riktning, det drömmer jag om, säger Ylva.

(Text: Kaj Svensson)