Möllans Basement

23-åriga Balqis ”Lamis” Khattab är grundare av Möllans Basement, ”en roligare arbetsförmedling” som hon kallar det. Ungdomar från hela Malmö samlas i den lilla källaren på Möllan för att utöka sina närverk, lära sig skriva CV:n, och söka jobb i en miljö som påminner om en fritidsgård, men som handlar om mer än att bara slappa.

– Det som gör Möllans Basement så unikt är att vi är aktiva – vi bryr oss. Det här är ingen ungdomsgård där någon vuxen kommer, låser upp och vaktar. Vi frågar hur de mår, vi lyssnar på ungdomarna och deras tankar. Vi försöker utveckla dem och få dem att utveckla sig själva. Det finns ju företag som hjälper till med att skriva CV:n, men vårt koncept är ganska unikt.

Som aktiv inom Tjejer i förening i Rosengård var Balqis Khattab (eller Lamis, som ungdomarna kallar henne) van vid att engagera sig bland unga för att få deras röster hörda. Under sitt sommarjobb som aktivitetsledare hos Stena Fastigheter hade hon i uppgift att aktivera området – vilket hon såg som sin chans att göra förändring.

– Jag började fråga runt om behov och skrev ned vad ungdomar hade att säga. De sa att de behöver arbete, nätverk, utbildningar – många vill mycket men vet inte vad de kan, eller hur de ska gå till väga för att visa det. Så jag skrev ned allt detta och gjorde en projektplan som sedan blev Möllans Basement.

Specifikt behov + utsattsa ungdomar = nya jobb och win-win för alla
Möllans Basement består av 5 stycken ledare mellan 19-23 år som är på plats på 50 % basis. Ungdomarna som kommer in till Möllans Basement får hjälp med att skriva sina CV:n och får sedan kontaktuppgifter av Balqis som de ska höra av sig till.

– Oftast får de flesta jobb redan efter en vecka. Företag jag har kontakt med vet att jag håller på med det här, och ofta har de ett konkret behov som behöver fyllas, vilket gör att ungdomarna får jobb.

Sedan starten 2015 har 286 ungdomar fått jobb, och ett 10-tal börjat på högskola, YH-utbildning eller folkhögskola. Det praktiska stödet ungdomarna får i kombination med Balqis massiva kontaktnät och det behov som faktiskt finns av arbetskraft, gör inte bara Möllans Basement till en viktig del av bekämpandet av sysslolösheten bland unga, men också integreringen av unga i samhället.

Att sänka tröskeln mellan myndighet och ungdomar
– Ett exempel är polisen. Många av ungdomarna är antingen rädda för polisen eller har ingen tillit till dem. De ser polisen i området och tänker att polisen inte finns där för dem – de litar inte på polisen om något skulle hända. Så jag kontaktade dem [polisen] för att se om det fanns något de kunde göra för ungdomarna för att visa att de faktiskt inte är så farliga. Det visade sig att polisen då behövde gränskontrollanter, i och med att kontrollerna stärktes vid bron. Så jag slussade vidare massa ungdomar dit – och alla fick jobbet. Nu när de ungdomarna jobbar med polisen så är de inte rädda längre. Då är polisen familjär. När ungdomarna ser polisen på gatan nu så hälsar dem, för det är ju deras kollegor. Ungdomarna som jobbar med polisen blir nästan som en mellanhand mellan polisen och de andra ungdomarna. Ifall något händer så snackar man med dem som har kontakt, som då ringer polisen. Och därmed har det bildats en relation där.

“Alla här brinner verkligen för Möllans Basement – det är vår verksamhet, inte min”

Balqis berättar att det är viktigt att ungdomarna känner sig viktiga och delaktiga, vilket Möllans Basement har blivit för många. I början såg hon till att se ungdomarnas bästa sida, uppmärksamma den och försöka utveckla den. På så sätt växte dem i takt med Möllans Basement.

– Alla här brinner verkligen för Möllans Basement – det är vår verksamhet, inte min. När jag berättade att vi skulle flytta lokal nu så sa de direkt ”okej, när börjar vi måla?”. Ibland är det nästan som att jag har en massa bodyguards *skrattar*. Jag kan komma ned efter ett möte och säga ”åh, det gick så dåligt!” och de kommer direkt upp och frågar vad de ska göra och försöker hitta en lösning.

Trots att Möllans Basement fått stor uppmärksamhet och etablerat sig i området kan Balqis känna sig lite ensam ibland. Balqis menar att det finns så mycket som kan göras för alla ungdomar, men det är inte alltid så att resurserna räcker till.

– Möllan ligger mitt i stan, så alla från hela Malmö tar sig hit. Vi skulle behöva kompetenta människor, föreningar, vad som helst, som kommer in med koncept som vi kan implementera i Möllans Basement, men också finansiering så vi kan anställa fler. Stena har finansierat oss med lokal, resor och lön i ett och ett halvt år, men vi vill ju växa och inte bara vara beroende av dem.

En entreprenörskola i framtiden
Förutom att få Möllans Basement att växa, både i storlek men också spridas till andra ställen i landet, vill Balqis starta upp en ny typ av verksamhet i framtiden.

– Jag vill starta en entreprenörsskola. Den ska vara både praktisk och teoretisk med utbildningar till yrken som kock, frisör, men också hur du blir en entreprenör. Jag tror verkligen att Möllans Basement är jättebra för ungdomarna, men jag vill ta det ett steg längre.

Balqis starka engagemang för ungdomar men också hennes enorma driv lyser igenom sättet hon pratar, men Balqis menar att vem som helst kan göra skillnad – bara man vågar.

– Skriv ned din idé, kolla upp om det finns något liknande och hur ni skulle vara annorlunda – eller hur ni kan hjälpa varandra. Mingla så mycket du bara kan, för det ger kontakter. Du behöver ha mod att fråga runt omkring – det finns så mycket möjligheter här. Lär dig hur du pratar med någon som är ”högre upp”. Pitcha snabbt, våga fråga, ha klart för dig vem du är och vad ditt varumärke är. Det är klart att det funnits gånger där allt inte går som det ska, men allting löser sig. Och om det löste sig, så löser allt sig. Jag planerar alltid långt framåt, jag har alltid plan B, C, D. Men verkligen, våga.

Förutom det vill Balqis uppmana företag att vara lyhörda för de många idéer som finns bland oss, och våga ingå i partnerskap för att förverkliga och bidra till att samhället förbättras.

– Stena har lyssnat aktivt och trott på mig och gett mig chans och jag hade ju inte klarat det utan dem. Hade flera företag vågat lyssna på ungdomar och andra med bra idéer så hade vi kunnat göra så mycket.