Matkooperativet Helsingborg

Matkooperativet Helsingborg är en hållbar, medlemsägd mataffär med fokus på lokalproducerade varor. Vi har ett komplett sortiment som varje Helsingborgare kan lita på. Vår vision är att göra hållbar mat tillgänglig för alla Helsingborgare.

Vem finns ni till för?
Helsingborgare som vill handla närproducerat och hållbart.

Vilken samhällsutmaning vill verksamheten lösa?
Förstöring av livsmiljöer både här i Skåne och internationellt pga hur vi konsumerar , odlar, föder upp och producerar mat
Brist på mötesplatser att samtala om viktiga frågor

Hur fick ni idén? Vem kom på den?
Hanna Bergström, vår ordförande, är ung miljöengagerad student och hade nyligen bott och jobbat i en liknande butik i New York. Hon tänkte att det borde väl inte vara så svårt att få igång i Helsingborg, där vi har så många duktiga producenter bara runt hörnet. Hon rekade runt på Bondens Egen marknad, och i sitt nätverk och i den cirkeln vi var ett gäng Omställare (Omställning Nordvästra Skåne) som direkt nappade och såg möjlighet att stödja upp och sedan har vi successivt lyckats vinna fler engagerade , personer som kanske gått med liknande idéer själva men inte funnit vägar att dra igång på egen hand..

Hur är den finansierad?
Vi startade som ekonomisk förening (insats 300 kr , medlemskap 100 kr) och fick snabbt många medlemmar och delägare i den tänkta butiken. Därefter räknade vi på hur mycket vi skulle behöva för att komma igång med ett minsta möjliga men acceptabelt “komplett” sortiment, lösviktsbehållare mm och crowdfundade till butiksstart. Vid butiksstart var vi 170 medlemmar. Vår målsättning var att få ihop minst 70 000 SEK på crowdfunding (Kickstarter), vi lyckades få in 86 000 SEK för tillstånd, inköp av inredning och varor att fylla butiken med. Hantverkarföreningen i Helsingborg, vår hyresvärd, gav oss bra startvillkor i form av hyresfritt första månaderna och elen betalade de under hela första året.

Helsingborgs Visionsfond beviljade vår ansökan om finansiering av en mötesplats för hållbarhet, med 100 000 kr. Dessa pengar skulle inte gå till butiken utan till aktiviteter såsom dokumentärfilmskvällar, workshops, omställningsfrukostar, föreläsningar och marknader mm för allmänheten. Men det hjälpte oss till viss del med likviditeten under första året.
Vi har dessutom vunnit flera fina priser; Helsingborgs Stads miljöpris 25 000 kr och HDs pris på 50 000 i annonspengar, vilket också bidragit till vår finansiering av första året.

Vi har redan under första året genererat vinst som vi kan ge tillbaka till våra kunder i form av sänkta priser på frukt och grönt

Vilka hinder/svårigheter har ni mött på vägen?
Mycket färre än förväntat. Vi bemannar butiken genom aktiva medlemmar som går in 6 h/månad, vilket innebär att vi är ca 70 personer som snurrar runt butiken gemensamt, utan någon anställd. Samordning och kommunikation mellan engagemangsgrupper har varit utmaningar men med förvånansvärt lite störningar. Vi har hållit öppet alla dagar vi tänkte hålla öppet. Öppettider 11-19 vardagar och 11-16 lördagar. Att hålla uppe engagemanget hos så många människor och att alla ska känna delat ägarskap runt butiken, är en utmaning.

Att hitta de lokala leverantörer som både kan och vill leverera till oss och som har ett hållbarhetstänk och en prisnivå som vi kan ställa upp på (det ska vara vår vardagsbutik) har också varit en utmaning. Att hålla fokus på närproducerat trots att mycket vi är vana vid att handla, faktiskt inte produceras här (kryddor, kaffe, choklad, citroner, bananer, oliver… etc etc.). Vårt mål att vara en komplett hållbar butik har fått oss att kompromissa en hel del med vår ursprungliga idé, men vi försöker hela tiden ha aktivt fokus på lokalproducerat.

Vad är ni stolta över i verksamheten?
Vi har lyckats bemanna butiken alla dagar sedan start. Vi har redan under första året genererat vinst som vi kan ge tillbaka till våra kunder i form av sänkta priser på frukt och grönt. (Första kategorin för prissänkning blev Frukt och grönt, efter omröstning i sociala medier.) Vi har visat att det går att ekonomiskt organisera sig kring engagemang för ett hållbart matutbud, med så mycket närproducerat som överhuvudtaget är möjligt. Och vi kan genom vår organisation i form av självstyrande engagemangsgrupper tillvarata varje ny persons kompetens och intressen. COOLT 🙂