Live it up leadership – Skåne!

Hur fick ni idén till initiativet?
På toppen av Aconcagua, Sydamerikas högsta berg som vi besteg tillsammans. Den styrkan vi kände där ville vi dela med oss av till andra samtidigt som vi gjorde någonting bra.
Vilken samhällsutmaning ska initiativet bidra till att lösa?
Vi vill skapa framtidens kvinnliga ledare samtidigt som vi skapar positiva förebilder nära och aktiva medborgare. Detta ger ett rikare samhälle för alla.
Hur är initiativet organiserat?
Vi är en ideell förening som driver ett äventyrsbaserat ledarskapsprogram för unga kvinnor bosatta i Skåne. Det är en unik kombination av äventyr, ledarskap och social förändring. Programmet består av två faser, första fasen är äventyrsfasen där deltagarna åker ut en vecka i vildmarken för att pusha sig själv fysiskt och mentalt. Efter äventyret ska deltagarna använda sin nya styrka och kunskap och under sex månader driva egna sociala projekt med hjälp av en mentor från live it up!s nätverk.
Programmet kostar inget för målgruppen utan live it up! hittar all finansiering och står för all utrustning, detta för att göra programmet tillgängligt för alla oberoende socio-ekonomisk bakgrund.
Krafterna bakom live it up! består av två äventyrare Karen Holst och Helene Nilsson som använder sin passion för äventyr för att skapa framtidens kvinnliga ledare.

Våga prova. Man kommer aldrig ha alla svaren innan, utan våga prova, förbättra och testa igen. Se om där finns ett hjärta och glädje i engagemanget för det är då det händer!

Hur finansieras initiativet/verksamheten?
Genom olika partnerskap med näringslivet och privata donationer.
Vad har gjort detta initiativ möjligt?
Att vi båda haft möjlighet att gå ner i arbetstid på våra “vanliga” jobb.
Har ni stött på några hinder på vägen?
Massor! Ett exempel är att hitta en företagsform som fungerar för oss, vilket vi inte riktigt har för det finns ingen.
Vad har du för framtidsdrömmar för er verksamhet?
Vi finns i hela Sverige och inte bara i Skåne och att vi har börjat med verksamhet i flera länder.
Vad har du lärt dig längs vägen?
Hur mycket man faktiskt kan åstadkomma om man bara vill och tycker det man gör är meningsfullt.
Vilka är dina viktigaste tips till de som har en idé?
Våga prova. Man kommer aldrig ha alla svaren innan, utan våga prova, förbättra och testa igen. Se om där finns ett hjärta och glädje i engagemanget för det är då det händer!
Vad är roligast?
Att få möjlighet att göra så många olika saker. Att se något växa som man själv skapat. Att påverka andra och göra något meningsfullt för andras utveckling.
Vad för slags stöd skulle du behöva för att ytterligare kunna utveckla initiativet?
Finansiella medel.
Ett större nätverk.
Någon som är en fena på grafiskt material och på medierelationer.
Ett kontor.