Kreativa Akademin

RSMH-Lund, riksförbundet för social och mental hälsa i Lund, bjöd under våren 2012 in Magnus Nylander, frilansande skådespelare, för att starta ett teaterprojekt.

Senare anslöt även Fontänhuset-Lund, IFS och PO-Skåne för att tillsammans skapa dialog kring utvecklingen av ett teatersamarbete.
Som ett resultat bildades Kreativa Akademin under hösten 2012 och har framfört många uppskattade föreställningar på bland annat Stenkrossen i Lund.
Syftet är och var att skapa rehabiliterande kraft genom kulturella arrangemang med och av människor som har en psykisk ohälsa, och presentera det för en offentlig publik. 

Ledare är regissör Magnus Nylander, har arbetat med teater hela sitt yrkesverksammaliv. Med starten av Månteatern 1986 till Kreativa Akademin och Kunskapskabarén.

Teaterprocessen har skett i arbetslika former med struktur av en arbetsplats där arbetsgruppen tillsammans arbetat för ett gemensamt resultat i form av en teaterföreställning. texter har handlat om normer och psykisk ohälsa. Materialet har skrivits av projektdeltagarna själva, och byggt på deras egen erfarenhet och över i samhället förekommande synsätt, traditioner, värderingar och kultur. 

Kreativa Akademins mål  
– Att stödja och hjälpa deltagarna i en process mot att släppa bidragsberoendet och bli en aktiv medborgare.
– Att stärka deltagarens självförtroende, bygga självtillit och skapa självinsikt.
– Att bygga broar mot omgivande samhälle för att sticka hål på fördomar och myter om psykisk ohälsa.
Deltagarna erbjuds en arbetsplats, social gemenskap och personlig utveckling.