I am Fashion

I Am Fashion är en ateljé med syfte att främja ett professionellt utbyte mellan nysvenskar och unga svenska designers. Genom att jobba tillsammans och dela de erfarenheter och kunskaper de bär på skapas ett värdefullt utbyte. Designern får professionell kunskap genom att jobba med sömmerskor med över 25 års erfarenhet. Nysvensken förbättrar sin svenska, knyter kontakter, integreras i det sociala livet och förbereds inför arbetslivet.

Projektet startades av Jamila El-Hallah i hennes hemstad Helsingborg och bygger på hennes värderingar och grunder. Värdet av samspel, omvandlingen av skillnader till gemensam grund och delad kulturell rikedom.