Humanium Metal by IM

Humanium Metal är ett initiativ från IM, där metallen från vapendestruktion av beslagtagna illegala vapen i Centralamerika görs tillgänglig som en råvara för kommersiell produktion. Vi har, liksom många andra organisationer som arbetar med utvecklingsarbete, identifierat vapenrelaterat våld som ett globalt problem som slår hårt mot utvecklingsländer. Det är ett hot mot hållbar utveckling, jämlikhet och demokrati och med Humanium Metal har IM hittat ett sätt att bekämpa våldet.

Idén bygger i korthet på att varumärken ges möjlighet att använda Humanium Metal i sin produktion. Intäkterna från försäljningen av metallen går till IMs verksamhet i våldsdrabbade länder och för att finansiera fler nedsmältningar av illegala vapen. IMs målsättning med projektet är att tillsammans med ledande varumärken kunna bidra till att göra kampen mot illegala vapen och vapenrelaterat våld mer effektiv. Flera varumärken har redan anmält sitt intresse för projektet och i vår lanseras den första Humanium Metal-produkten – en klocka från varumärket Triwa.

Genom att bidra till en attitydförändring vill vi på IM synliggöra hur vapenvåld är ett hinder för utveckling och ge ett konkret verktyg åt dem som kämpar för att förändra situationen.

Vilken samhällsutmaning vill verksamheten lösa?
Vi har identifierat väpnat våld och konflikter som ett av de största hindren för hållbar och demokratisk utveckling globalt, vilket behandlas i de Globala målen,mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. IM_el_salvadorFör att IM ska kunna bedriva sin verksamhet med globalt och nationellt utvecklingsarbete för demokrati och IM_el_salvadorjämställdhet krävs ett målmedvetet arbete för att förebygga väpnat våld. IMs lösning heter Humanium Metal.

I delmål 16.4 i de Globala målen fastställs att olagliga vapenflöden ska minska. Genom att erbjuda företag möjligheten att tillverka nyttoprodukter av den återvunna metallen kan vi belysa problemen med vapenvåld samtidigt som vi stöder vapendestruktion och attitydförändring för fred i våldsdrabbade länder i framförallt Centralamerika. Sedan lanseringen av Humanium Metal arbetar IM nära vapennedsmältningsprogram i bland annat El Salvador och möjliggör att metallen kan användas i kommersiell produktion. Varje kilo metall bidrar till lösningen och varje framställd produkt för fram budskapet om fred.

Foto på insamlade vapen i El Salvador: Isadora Bennett

Genom att bidra till en attitydförändring vill vi på IM synliggöra hur vapenvåld är ett hinder för utveckling och ge ett konkret verktyg åt dem som kämpar för att förändra situationen.

Med Humanium Metal har vi möjlighet att påverka på flera nivåer, såväl lokalt i våldsdrabbade länder som globalt bland makthavare och konsumenter. Vi kan även höja medvetenheten om omfattningen av de problem som orsakas av vapenvåld och om vikten av att minska tillgången på illegala vapen. Nedsmältningen i sig tar också beslagtagna vapen bort från ett kretslopp som i vissa länder ofta innebär att vapnen på olika sätt hamnar på gatan igen efter en tid.

Vem finns ni till för?
I ett land som till exempel El Salvador är alla invånare offer för vapenvåld på ett eller annat sätt. Människor där lever ständigt under hotet från illegala vapen, vilket påverkar deras vardag och möjligheter att försörja sig, och det påverkar landets möjlighet till utveckling. Liknande situationer finns i andra länder där IM har verksamhet. Att stötta civilsamhället (människors möjlighet att organisera sig), stötta utbildningsinsatser och kvinnors rätt att försörja sig, samt att stötta människor med funktionsnedsättning bidrar till en positiv utveckling i en väldigt svår kontext och blir ett stort stöd till offren för vapenkulturen.

Inom ramen för Humanium Metal by IM kommer vi dessutom att hitta fler samarbetspartner som aktivt jobbar med attitydförändring kring maskulinitetsnormer, kring vapen och kring våld. Vi kommer att stödja direkta offer för vapenvåld genom lokala organisationer som möjliggör sysselsättning för personer som skottskadats.

Hur finansieras Humanium Metal?
Humanium Metal är beroende av varumärken som vill vara med och bidra genom att producera produkter av vapenmetallen. Vi arbetar också tillsammans med olika företag som vill stötta initiativet som partners. IM är en insamlingsorganisation och vi välkomnar allt stöd – från såväl företag som privatpersoner.

Vilka hinder/svårigheter har ni mött på vägen?
Produktionsmässigt så har det varit en utmaning för oss att göra vapenmetallen tillgänglig för massproduktion. Resan från förorenad vapenmetall till en rostfri metall som varumärken kan använda till all sorts stålproduktion har varit komplicerad. Vi har lärt oss väldigt mycket och låtit processen ta tid för att göra rätt från början.

Vad har underlättat/varit betydelsefullt på vägen?
Humanium Metal har uppmärksammats globalt och vunnit priser i flera tävlingar för det innovativa sättet att tänka kring både biståndsfinansiering, design och marknadsföring. Även världens ledande medier har uppmärksammat Humanium Metal och personligheter som Dalai Lama, Desmond Tutu och Hans Blix har officiellt ställt sig bakom initiativet. Allt detta har gjort att vi fått en stark plattform för att driva våra frågor samtidigt som varumärken hör av sig till oss för att de vill vara en del av Humanium Metal.

Vad är nästa steg framöver?
Just nu är det mycket fokus på de första Humanium Metal-produkterna som kommer komma ut i handeln inom de närmsta månaderna. Parallellt arbetar vi med att stärka vår verksamhet i fält och att smälta ner ännu fler vapen.