Gepant

Då Sverige är en av de ledande länderna i världen men när det gäller återanvändning av PET-flaskor har återvinningen minskat under de sista åren. En av de största hindrerna är att företag eller organisationer som har ett dåligt återvinningssystem. Det är där Gepant kommer in! 

Visionen bakom Gepant:  

Visionen är att matcha ihop de som har pant och de som vill panta och samtidigt göra Sverige mer miljövänligt. Det sker genom att använda Gepant som en förmedling genom att privatpersoner och föreningar får en möjlighet att dryga ut sin ekonomi och donatorerna blir av med sina burkar och flaskor.  

Efter att Gepant byggde upp en ny plattform med syftet att förenkla pant och fundraising är nästa mål att integrera fler företag och ge dem möjligheten att bidra till samhällsutvecklingen genom att donera sina burkar och flaskor.  

Hur funkar Gepant? 

Om du vill donera pant så finns det två alternativ: 

1) Du kan välja vad du vill skänka bort och donera summan genom att fylla i dina uppgifter på hemsidan.  

2) Du kan ange att pant skall hämtas upp. Det går genom tre enkla steg. 1. Uppskatta hur mycket pant du har. 2. Välj när panten kan bli upphämtad. 3. Välj vem du vill donera till. 

 Så enkelt är det!