Flyktingar Lund-Gemenskap och samarbete – projekt från S:t Thomas katolska församling i Lund

Vår idé från början var att Flyktingar Lund skulle kunna vara ett slags paraply där volontärer från olika trossamfund och icke-religiösa personer samarbetar för att främja integration av nyanlända i det svenska samhället. Vår första aktivitet var en insamling av vinterkläder och skor i Lund. Donationerna skickades sedan till flyktingar i Kroatien. Genom denna aktivitet fick vi lära känna andra folk som brinner för att hjälpa människor som flyr från krig – Ivette Arroyo, projektledare Flyktingar Lund.

Vilken samhällsutmaning ska initiativet bidra till att lösa?
Syftet med projektet är att bidra till ökad integrationen av flyktingar i Lund och omnejd genom möten mellan nyanlända och lokalbefolkning. Nyanlända ska få känna tillhörighet och samhörighet i det svenska samhället samt bygga deras nätverk av kontakter. Detta gör vi genom olika aktiviteter som inkluderar språkundervisning, matlagning, återvinning och socialt nätverk.

Projektledare och flera volontärer är invandrare själva och vet från egna erfarenheter hur svårt det är att träffa svenskar, att lära sig språket snabbt och att hitta ett jobb som passar sin tidigare utbildning. Därför har Flyktingar Lund skapats utifrån användarens perspektiv och tänker utanför boxen när det gäller integration.

Jag tror att integration sker mellan medmänniskor som bryr sig om andra. Jag har träffat fyra olika personer som jobbade som integrationssamordnare på Lunds kommun från 2016 till februari 2018 medan min församling har haft samma flyktingsamordnare sedan två år tillbaka. Folk byter jobb jätteofta när de jobbar för myndigheter eller studieförbund. Vi på trossamfunden gör ett mer kontinuerligt arbete och därför har vi mycket att erbjuda när det gäller integration av nyanlända på ett effektivt sätt – Ivette Arroyo.

Hur är initiativet organiserat?
Från början var Flyktingar Lund ett samarbete mellan katoliker och muslimer, men har sedan dess breddats och blivit ett samarbete mellan personer från flera olika bakgrunder. Flyktingar Lund är ett integrationsprojekt från S:t Thomas katolska församling i Lund. Projektet är och kommer att fortsätta vara icke-politiskt och icke-religiöst.

Strukturen för projektet är väldigt flytande och flexibelt; projektledare och volontärer hjälps åt att planera och anordna aktiviteter. Däremot är det projektledaren, tillsammans med kyrkoherden och församlingens sekreterare, som har högsta ansvar för projektet och dess ekonomi.

Flyktingar Lund bedriver två huvudsakliga aktiviteter, svenskundervisning samt insamling och utdelning av donationer. Varje måndag används församlingslokaler i St. Thomas av Aqvino församling för undervisning i svenska, från absoluta nybörjare till de som nästan är flytande. Vi har både strukturerade lektioner samt grupparbeten och konversationsträning i mindre grupper med svensktalande volontärer. Vi har också engelskalektioner och läxhjälp för ensamkommande ungdomar.

På torsdagar och fredagar sker insamling och utdelning av donationer, i form av kläder, möbler och annat, på vår volontärstation. Stationen fungerar även som en mötesplats där vi bjuder på fika och lär känna de personer vi hjälper. Akademiska hus har lånat ut lokalen till oss.

Utöver detta anordnar vi också jobbtips i samarbete med Lunds Stadsbibliotek, samt olika sociala aktiviteter såsom utflykter, multikulturella kvällar, grill och lek i stadsparken m.m. (Mer information finns på hemsidan).

Vad har gjort detta initiativ möjligt?
Flyktingar Lund började som ett bottom-up initiativ av en grupp församlingsmedlemmar i oktober 2015, utifrån att Påven Franciskus bad alla församlingar i Europa att göra “en konkret gest” för att hjälpa asylsökande.

Den stora insamlingen av vinterkläder och skor till asylsökande i Kroatien var Flyktingar Lunds första aktivitet. Det var strategiskt att få samarbeta med Caritas Kroatien för utdelning av donationer på flyktingläger i Slavonski Brod. Detta initiativ var starten på att hitta likasinnade som vill hjälpa till. Lundaborna donerade tusentals jackor och skor till barn och vuxna.

Detta hjälpte folk utanför vårt nätverk att hitta oss och att veta att de var välkomna att vara med. Vi skapade en Facebookgrupp som hjälpte oss att sprida insamlingen. Efter insamlingen fick vi reda på att det fanns medel att söka från Stockholms katolska stift” – Ivette Arroyo.

Flyktingar Lund har kapacitet att anordna flera olika typer av aktiviteter tack vare det stora engagemanget som finns bland projektledaren och de cirka 45 volontärerna. Vi är glada att våra volontärer är olika gällande kultur, ålder, yrke, jobberfarenhet och religion. Vår Facebookgrupp har nu 1,580 medlemmar som stödjer vårt arbete genom att bland annat sprida information till asylsökande och med donationer av begagnade varor.

Vår framtidsdröm är att utveckla Flyktingar Lund till ett arbetsintegrerat socialt företag som drivs av S:t Thomas katolska församling och andra organisationer med delaktighet av några anställda och engagerade volontärer.

Har ni stött på några hinder på vägen?
Vi har stött på några hinder på vägen bland annat gällande ekonomiska medel. Vi har nu skickat flera ansökningar till olika stiftelser. Regeringen har bytt politik gällande stöd för integrationsinitiativ, då organisationer nu behöver söka medel via Länsstyrelsen. Detta har gjort det svårare för trossamfund att få medel eftersom alla organisationer från civilsamhället söker samma pengar från Länsstyrelsen.
Ett annat hinder är att vi har många internationella studenter som volontärer och de stannar kort tid i Lund.

Vad har ni för framtidsdrömmar för er verksamhet?
Vår framtidsdröm är att utveckla Flyktingar Lund till ett arbetsintegrerat socialt företag som drivs av S:t Thomas katolska församling och andra organisationer med delaktighet av några anställda och engagerade volontärer. Vi drömmer om att driva vår egen café-butik, sy kläder från återvunna textilier samt sälja begagnade kläder av hög kvalitet. Därför söker vi partners som kan stödja utvidgningen av vårt projekt på längre sikt.

Vad har ni lärt er längs vägen?
Vi har lärt oss att vi kan reagera snabbare än myndigheter eller studieförbund gällande behov av att bland annat erbjuda undervisning i svenska eftersom vi inte har samma väntetid. Vi har också en större frihet att samordna undervisningen på det sätt som passar nyanländas behov bättre. Om nyanlända endast kan kommunicera på arabiska hittar vi en arabisk-svensk talande volontär för att bedriva undervisningen.

Vol Station: lokal där Flyktingar Lund samlar och delar ut begagnade donationer

Vi har arbetat effektivt för att samla in och dela ut begagnade kläder och möbler till flyktingfamiljer när de flyttar till en tom lägenhet i Lund.

Med ett konkret gemensamt mål har vi lyckats att samla personer från olika bakgrunder och åsikter. När vi fokuserar på vårt gemensamma mål finns inga konflikter. När alla jobbar tillsammans med respekt för varandras kultur och tro sker integrationen på ett naturligt sätt.

Vilka är dina viktigaste tips till de som har en idé?
Det är viktigt att civilsamhället ifrågasätter hur myndigheterna förstår begreppet integration och hur de jobbar med det.

Vi har alltid vågat testa våra nya idéer även om tjänstemän sade i början att vårt projekt inte skulle kunna bli framgångsrikt om det drivs av en deltidsanställd projektledare och volontärer – Ivette Arroyo.

Samordning av volontärer och insamlingar har alltid skett genom vår Facebookgrupp så att det är öppet för alla som vill få vara med.
Flyktingar Lund har utvecklat en ”fundraising” webbsida för att samla in pengar från privata personer och företag så att projektet inte bara är beroende av medel från statliga bidrag.
Flyktingar Lunds marknadsföring inkluderar Facebook och sociala medier, mun mot mun bland asylsökande, samt rekrytering av volontärer varje termin.

Vad är roligast?
Vi har skapat en flerspråkig och multikulturell gemenskap där volontärer och nyanlända respekterar varandra, hjälper varandra och har det roligt tillsammans.

Det är roligast att träffa så många duktiga nyanlända som har börjat att kommunicera med oss på svenska. Det är också jätteroligt när vi har kul tillsammans på multikulturella kvällar eller när vi lagar mat tillsammans på ett kollektivhus. Vissa folk gillar när vi grillar och samordnar lekar i Stadsparken i Lund eller när vi firar midsommar tillsammans.

Vad för slags stöd skulle du behöva för att ytterligare kunna utveckla ditt initiativ?
Vi skulle behöva partnerskap både med myndigheterna och privata aktörer, bl. a. ett fastighetsbolag, medel för att driva ett 3-årigt projekt för att utveckla våra verksamheter och en större lokal där vi kan driva både café-butik och undervisning i svenska mm.