Equulog

HÄSTBASERAD FAMILJE EMPOWERMENT FÖR FAMILJER I KRIS
– Kommunikation, samspel & det positiva läget!

VARFÖR ANVÄNDA SIG AV HÄSTBASERAD EMPOWERMENT?
Ibland tar orden slut. Vi kanske har slutat lyssna. Vi behöver ett sätt att kunna hitta tillbaka bortom orden.

Ungefär 70 procent av vår mellanmänskliga kommunikation sker genom kroppsspråk. De
resterande 30% sker genom talat språk, som i sin tur har fördelningen ton och tal ca 20% respektive 10%. Vi har sällan full kontroll över vårt språk utan vår kropp ”läcker” vad vi tänker och vad vi känner. Ett steg i att kunna ta kontroll över sin vardag och få energi och glädje
i våra dagliga sysslor både i jobbet och fritiden är att ha självkännedom. Som förälder måste jag ha kraft till mig själv och till mina barn. Hur fungerar jag? Vad signalerar jag? Varför reagerar jag som jag gör? När mår jag bra? Hur framstår jag som trygg, säker och trovärdig
förälder?

För att få ett snabbt svar om vår ickeverbala kommunikation överensstämmer med vårt
budskap använder vi oss av en oberoende aktör, en expert på ickeverbal kommunikation
som inte luras av yttre attribut – HÄSTEN!

Hästen som djur, är synkroniserande, detta innebär att hästen speglar oss och vi kan därför inte ljuga för en häst. Vi har ett djur som speglar oss, vad vårt kroppsspråk säger om oss, hur vi egentligen är. Feedbacken är omedelbar. De är mästare på att läsa ditt kroppsspråk och de tar in all information du ger ifrån dig, även den du själv inte är medveten om.
Hästen lever i nuet och kräver en ärlig och genuin ledare som är trygg i sig själv och som ger klara budskap om den skall följa dig. Hästar bryr sig inte om titlar utan ger ett ärligt svar på hur du är och hur du påverkar din omgivning. Forskning har visat att den som blir accepterad av hästar även har de egenskaper som är viktiga när man vägleder människor. En häst kan hjälpa oss att se komplexiteten i vår kommunikation på ett omedelbart och enkelt sätt, vi får en snabb återkoppling på våra styrkor och svagheter och det ger oss verktyg att förbättra och förändra vår kommunikation.

Hästen som djur, är synkroniserande, detta innebär att hästen speglar oss och vi kan därför inte ljuga för en häst

MAN KAN INTE LJUGA FÖR EN HÄST.
Vi möter människor dagligen, vi presenterar oss för vår omvärld. Vi har millisekunder att göra ett första intryck. Vissa möten resulterar i att vi får energi och kraft, andra att vi känner oss överkörda och missförstådda. Hästen är en mästare på att känna vad vår kommunikation i form av dofter och hjärtslag berättar. Hästen tar in all information du ger ifrån dig, även den du själv inte är medveten om – den speglar oss. Hästen lever i nuet och kräver en uppmärksam energisparande och fokuserad ledare för sin överlevnad. På savannen får det aldrig råda någon tvekan om vem man skall följa och kraven är höga på ledaren för en flock hästar och alla djur är viktiga för gruppens framgång. Det är detta som gör att hästen är så starkt på frammarsch i så många kommunikationssammanhang i allt från ridterapi till
ledarskapsutbildningar. När vi lär oss hästens språk och får den att följa oss, utan andra hjälpmedel än vår kropp, så får vi dessutom en bonus – vi får en förening mellan vår kropp, vår tanke och vår själ.

VAD ÄR EMPOWERMENT?
IMG_0096Att vara förälder och barn i kris handlar mycket om att försöka hitta strategier för att få vardagen att fungera i ett emotionellt kaos. Att kunna vara en trygghet för sina barn när man mår dåligt, det handlar om att kunna vara adaptiv och det kan se olika ut under olika omständigheter, med olika behov. Att kunna hantera en konflikt och den stress som uppkommer har med inre styrka och kunskap att göra, inte yttre attribut. Det gäller att vara både lyhörd och kreativ. Det innebär att ha kontroll över sig själv men det lika viktigt är att kunna delegera och dela föräldraskapet. Det handlar om att sätta barnets bästa i fokus.

Våra förfäders förmåga att känna stress var skillnaden mellan liv och död. Samma livsviktiga kroppsliga funktioner kan idag innebära en i värsta fall försämrad hälsa och för tidig död eftersom vi under en dag upplever så många intryck. Stress bryter ner vår kropp. Stresshantering är nyckeln till att kunna leva fullt ut och att hålla sig frisk länge. Upplever jag att jag inte gör mig hörd i min familj eller att jag hela tiden får dubbla budskap blir jag stressad. Det gäller både barn och vuxna. Tryck och stress utlöser flykt och ångest hos människor såväl som hos hästar och upplever jag att ingen flyktväg finns utlöser det i sin tur aggressivitet.

Hästinriktad ledarskapsträning är skilt från ”vanlig” hästsport och har inte det minsta med ridning och hästsport att göra. Du behöver inte vara hästkunnig, du behöver aldrig ha ens varit nära en häst innan! Hästen används här som ett redskap – en spegel för hur du fungerar. Handledarna fungerar som vägledare och ansvarar för att det sker på ett säkert sätt och att du inte behöver vara rädd för hästen. Detta gör att även ”hästrädda” människor kan pröva!

HUR GÅR DET TILL?
Vi börjar första mötet med att teoretiskt förklara hur en hästflock fungerar och grunderna i hästens språk. Vi arrangerar sedan ett möte mellan familjen och hästarna. Familjen får lära sig att presentera sig trovärdigt och lära dig grunderna i hästens eget språk Equus praktiskt. Handledarna hjälper till att tolka vad hästen har att berätta. Vilka likheter finns det mellan en flock hästar och en familj? Hur ser en fungerade grupp ut? Kan jag använda det i min vardag?

När kontakten är etablerad får de lära sig hur de ska på ett trovärdigt sätt få hästen att följa med sig genom en hinderbana utan hjälpmedel. Hästen är ett utmärkt sätt att få värdefull kunskap om hur jag själv är och fungerar – det gäller bara att lyssna och förstå vad min häst har att berätta om mig. Hästen har inget ego och är därför den perfekta partnern för självinsikt utan att vara dömande! ”Hästar ljuger inte” – hästens överlevnadsmekanismer saknar incitament för att ”låtsas”. Att använda hästen som spegel ger en ögonblicklig feedback på hur väl du förenar kropp och tanke och sänker dina adrenalinnivåer.
Så att du kan vara trygg i din person, i relationer och leva ett liv i balans.

Hästen skall följa dig lös och du kommunicerar genom att vara lugn, positiv och säker. Hur upplever andra mig och hur tolkar jag min omvärld? Var finns mina styrkor och var har jag för svagheter och vilka är just mina rädslor? Hur hittar jag det positiva läget där jag kan få ta för mig av min potential?

HÄSTENS SPRÅK KALLAR VI FÖR EQUUS. EQUUS ÄR ETT TYST SPRÅK, DET TALAS MED KROPPEN.
Vi, Kajsa och Amanda Wipp har vidareutvecklat vår egen metod i Equusbaserat ledarskap och empowerment.

Vi har nu en modell specifikt för den svenska kulturen som bygger på kroppskommunikation med övningar från den nya hästsporten hästagility.

Personlig nivå – Rak och ärlig kommunikation i en familj, genomgående kommunikation
som bygger på respekt och tillit där alla är lika viktiga

Familjedynamik – Kommunikationsstrategier för en ett genomgående föräldraskap och förändring som inspirerar till innovation och skapar en kreativ miljö och problemlösningsfokusering

Förädraansvar – Att fungera som vuxen med tydligt ansvarsområde, Vägledning i konflikthantering och att inspirera familjemedlemmarna att sätta upp och följa tydliga mål och strategier

Effektiv kommunikation: Enkel och rak kommunikation ger tillit och respekt såväl som ett väl fungerande socialt samspel. Verktyg i konflikthantering.

Innovation: Att se saker ur en annan synvinkel föder innovation och nya kreativa tankebanor. Att känna att man är viktig i ett sammanhang ger utrymme att tillvarata allas idéer.

Ledarskap: Attribut och ansvar för en bra ledare, fokus på ordlös kommunikation.
Att bli trovärdig och lugn. Att kunna stå sin mark. Tro på metoden.

Välfungerande familjemedlemmar: Trygga individer som vet sina ansvarsområden och samarbetar i en trygg miljö mot gemensamma mål.

Kajsa och Amanda Wipp är mor och dotter. Kajsa Wipp är utbildad socionom och var yrkesverksam som socionom inom Lunds kommun bl a som socialsekreterare i skola och fält samt har som vidareutbildning läst kognitiv beteendevetenskap och är utbildad framtidsverkstadsledare, (en deltagardemokratisk förändringsmetod). Hon driver idag en egen reklamfirma med kommunikation och eventinriktning. Kajsa är hästuppfödare sedan 1986 och har själv tävlat dressyr, hoppning och fälttävlan.

Amanda Wipp är utbildad i traumafri hästträning samt idrottsledare med inriktning funktionshinder. Amanda har främst tävlat dressyr både i lag och individuellt. Tidigt intresserade sig Amanda för hur hästen fungerar och genom Monty Robert fick Amanda en grund för hur man arbetar med hästar traumafritt. Amanda har specialiserat sig på traumafri träning av rehabiliteringshästar och problemlösningutifrån hästens eget språk Equus.
Kajsa och Amanda Wipp driver tillsammans equulog.se.
De är Sveriges enda internationellt godkända domare och tränare i hästagility.