Entofoder

”Vi tacklar dels utfiskningen av världshaven och bekämpar matsvinnet men arbetar även för att skapa ett mer hållbart och självförsörjande Sverige.”

Med sin idé strävar Fredrik Holmgren Holm och Erik Stenberg (grundare av Entofoder) att möta inte bara överfiskning utan även andra problem som finns på matområdet.

Samtidigt som vårt fiskbestånd är hotat, över 85% ligger nära eller över gränsen för utfiskning, slängs stora mängder mat både i de privata hushållen, och i alla led i livsmedelskedjan.

– Genom att odla upp larver på avfall från livsmedelsindustrin, kan de i sin tur användas som fiskfoder i fiskodlingar istället för fiskmjöl. På så vis återförs näringsämnen tillbaka till matkassen samtidigt som vi bidrar till minskad utfiskning av våra världshav, säger de två grundarna.

Utan OX2 hade vi i dag inte varit där vi är. Utöver det har, ingen inbördes ordning, SoPact, Lantmännen Växthus och Brewhouse alla haft en positiv förändring på vårt företag längs med vägen.

Fredrik och Erik hittade i ett tidigt skede en samarbetspartner i OX2 – som bl.a. driver biogasanläggningar i Sverige – och det har varit avgörande för Entofoders utveckling. De arbetar praktiskt med företaget i Helsingborg där insektsuppfödningen sker och som också är ett viktigt nav för Sveriges livsmedelsimport.
Men det är många personer och organisationer som varit del av Entofoders positiva utveckling. Grundarna menar att samarbeten och hjälp kan se olika ut i olika situationer. Det måste inte bara vara kontakter eller coaching men det kan också vara möten eller inspiration som stärker motivationen att fortsätta på vägen när det är svårt.

Med sin positiva attityd, är de medvetna om att det kan finns en uppsjö av utmaningar för alla nya bolag.
– Det kan handla om regulatoriska problem med myndigheter eller verksamhetsmässiga. Men det är också problemen som gör entreprenörskapet till en rolig utmaning.

I framtiden vill de fortsätta växa för att få en ännu större positiv påverkan på samhället. Målet är att Entofoder, om 5 år, producerar 5000 ton insektprotein per år och fodret ska ges till svenskodlad fisk som sedan hamnar på våra tallrikar.

Avslutningsvis är Fredriks och Eriks tips till alla som har en idé:
– Idéer är gratis och det finns mängder av dem. Utförandet är det svåra men var inte orolig att någon ska stjäla din idé för förmodligen har någon annan redan tänkt likadant.