Inga ingenjör

Vilket problem försöker ni lösa?  

Det finns en klyfta när det gäller kön och social bakgrund bland svenska ingenjörer. Mångfald bland ingenjörer är viktig för teknikindustrin och hjälper till med innovation. Därför måste vi öka mångfalden bland tekniska studenter. Dessutom kommer vi att behöva mer ingenjörer här i Sverige de kommande åren.  

Hur ska ni lösa detta? Vad är er idé?  

Vi använder kraften i berättande för att nå alla barn i Sverige i åldern 5-9 år. Vi har skapat två barnböcker hittills och en karaktär som heter Inga Ingenjör. Vi presenterar vetenskap och teknik på ett tilltalande sätt för barn, också via våra workshops och events.  

Vilken påverkan hoppas ni ha?  

Vi introducerar för närvarande teknik till barn från alla bakgrunder. Vi får ständigt positiv feedback från barn, föräldrar, bibliotekarier, lärare och ingenjörer som har läst våra två böcker: Inga och Leo läser allt och Inga och Leo programmerar. Vi vet redan att Inga Ingenjör inspirerar barnen, vi har nämligen testat oss fram sedan vi startade år 2013. Och vi hoppas nu kunna nå ut till alla barn i Sverige inom vår målgrupp inom 5 år.  

Vem är ni? Vad är er bakgrund?  

Vi träffades under våra studier vid Lunds tekniska högskola. Andrea är ingenjör och Malin är industriell designer. Vi är passionerade när det gäller vetenskapskommunikation, innovation och kärlek att bidra till andras välbefinnande.  

Börja skapa värde genom att göra, istället för att bara prata och tänka. Var modiga, testa er fram och arbeta med ständig förbättring av era idéer och koncept.

Varför blev ni samhällsföretagare? Varför gör ni det ni gör?  

Vi har noterat bias bland tekniska studenter under våra studier och bestämt oss för att göra något för att hjälpa den tekniska fakulteten att rekrytera från en bredare grupp ungdomar. Dessutom har vi stor erfarenhet av att arbeta med barn och vi älskar att arbeta med kreativa projekt.  

Om du hade ett råd att ge till andra sociala entreprenörer, vad skulle det vara?  

Börja skapa värde genom att göra, istället för att bara prata och tänka. Var modiga, testa er fram och arbeta med ständig förbättring av era idéer och koncept. Om jag som läsare vill engagera eller hjälpa dig att nå dina mål för påverkan.  

Hur kan jag göra det? Finns det något sätt att hjälpa till på detta stadium?  

Du kan hitta våra böcker på svenska och ge bort till ett barn eller en skola som du känner till. Om du har möjlighet att hjälpa oss med att marknadsföra böckerna i Sverige skulle vi vara väldigt glada. Vi tar också emot förfrågan från bibliotek att komma och hålla i Inga Ingenjörs workshop med experiment.