Art & Science Initiative

Social Innovation Skåne har träffat Ida, Eliel och Marie på Art & Science Initiative för att prata om tvärvetenskapligt och passionsdrivet utforskande som metod för innovation och ny kunskap. De menar att vi i vår strävan att hitta snabba lösningar på problem ofta glömmer den mest kraftfulla pådrivaren av innovation: mångsidig samverkan, brett utforskande och passion som den drivande kraften.

Vem kom på det här med Art & science?
För ett par år sedan började vi prata om vad det innebär att vara konstnär eller forskare idag. Vi kom då på att det finns en massa likheter. I båda fallen finns tendenser mot ökad A&S_repspecialisering och det har blivit ett smalare och smalare utrymme för att hitta finansiering till utforskande projekt där man inte på förhand vet exakt vad resultatet kommer bli. Finansieringen hänger också ofta ihop med vad som är trendigt. Men vi märker nu att det finns en backlash mot det här inom både konsten och vetenskapen liksom inom andra områden. Många som jobbar framgångsrikt inom sitt specifika område har en önskan att kunna använda sin kunskap i kreativa, interdisciplinära och utforskande projekt inom nya områden. Många har dessvärre upptäckt att olika institutionella strukturer inte tillåter detta i större utsträckning.

Frustrationen hos oss själva och många i våra nätverk är stor för att vi, även om vi arbetar inom nischade områden, vill kunna ta med oss vår specifika kunskap för att gemensamt driva forskning och innovation framåt – något som de nuvarande systemen inte är byggda för. Om du är skulptör, partikelfysiker eller matematiker och vill utforska något som ligger utanför ramarna för ditt område saknas många grundläggande förutsättningar för en sådan samverkan.

När vi märkte att det inte finns någon plattform för den här typen av möten kände vi att vi kanske själva borde skapa en sådan plats.

Varför är det viktigt att också kunna jobba inom andra områden?
De flesta, inklusive oss själva, ser denna typ av korsdisciplinärt arbete som väldigt fascinerande, och vi vill exportera den utforskande naturen inom konst och vetenskap till andra områden, men även se till att föra den tillbaka till konsten och vetenskapen där den delvis gått förlorad. Det är egentligen inget nytt i sig. Många försöker jobba på detta sätt, och idag ser vi en växande drivkraft globalt i att värdesätta och föra fram interdisciplinärt arbete, med många innovativa exempel.

Fokus i vårt initiativ är att samla personer som i första hand delar denna vision och sedan skapa ramar och en plattform för att samarbeta, främja detta synsätt och vägleda dessa processer med målet att ta till vara på potentialen som finns här. Vi tror att en nyckelfaktor för att skapa banbrytande innovation är att man från start ser till att ha med människor med olika slags expertis, att inte alla är arkitekter och ingenjörer om man vill tackla framtidens boende exempelvis. Det krävs att det finns dom som vågar tänka utanför givna ramar som etablerats inom en given disciplin.
Vår motivation är att förstå vad som sker i dessa sammanhang så att vi kan sprida det här sättet att arbeta och se till att det mynnar ut i konkreta upptäckter och resultat.

När någon skapar revolutionerande innovation är det sällan så att denna person direkt försökte lösa ett specifikt problem

Kan vi bli bättre på innovation med det här synsättet?
När någon skapar revolutionerande innovation är det sällan så att denna person direkt försökte lösa ett specifikt problem. Oftast har det gjorts basforskning långt tidigare som gjort att man förstått problematiken kring en fråga eller ett fenomen. Dessa insikter kopplas senare ihop och kan appliceras på ett specifikt område. Det är den här rollen vi vill ha fast i en bredare mening. Vi vill använda basforskningens öppenhet för att utforska olika områden på nya sätt. Sedan vill vi involvera fler andra kreativa discipliner för att skapa en bred ingång och nya tankebanor som kan leda till upptäckter och ny kunskap.

Se när José Eliel Camargo-Molina från Art & Science Initiative pratar om basforskningens roll kopplat till innovation.

Ofta måste forskare kunna garantera att det vi får medel för ska kunna vara direkt användbart. Det är för det första en stor utmaning inom vissa områden (tänk partikelfysik exempelvis) men viktigast av allt är att det gör att kreativiteten och möjligheten att ställa de svåra frågorna i ett projekt minskar. Historiskt sätt kommer de verkliga innovationerna från tidigare forskning som gjordes av människor som inte alls hade en tanke på att lösa just det problem som fick en lösning. Att kunna hantera en process kring det här är svårt och det är det vi försöker göra och våra erfarenheter kring forskning och konst säger oss att det här är rätt väg att gå om vi vill bryta med gamla mönster och accelerera innovationsfarten.

Välden förändras väldigt fort. Den snabba tekniska utvecklingen gör att vi måste tänka om när det gäller betydelsen av att “ha ett jobb”. Vad är arbete i framtiden och vad ska vi arbeta med. Vad ska vi göra med all specialiserad expertis och robotiseringen. Det låter som science fiction men detta är redan verklighet. Det är något vi behöver tänka igenom. Vad det betyder för våra samhällen och hur vi ska hantera det. Det finns ju en enorm potential i denna omvandling men vi måste våga möta utmaningen nu – och hitta nya vägar för att föra ihop den potentiella vilande kunskapen som uppstår när olika discipliner möts. Vi tror att det är ett öppet, interdisciplinärt och utforskande förhållningssätt som kommer vara definierande för hur människor kommer arbeta i framtiden.

Hur tänker ni er att det ska fungera?
Normalt sett så ses den här typen av arbete som något som individer borde engagera sig i gratis, på volontär-basis utan betalning. Ett av våra främsta mål med Art & Science Initiative är att bryta med detta och se till att vi börjar ge rättfärdig ersättning till människor som vågar och vill tänka nytt.

För oss började allt med mötet mellan konst och vetenskap, där också vårt namn kommer från, Art & Science Initiative, men det är inte begränsat till bara det. Vi börjar med att använda vårt nätverk och gå vidare med att öppna upp en för vem som helst med ett stort intresse för en fråga eller ett område att delta i olika projekt. Det blir sedan dessa projektdeltagare som bestämmer hur man ska ta sig an projektet och vad som är intressant att gå vidare med. Vår övertygelse ligger i att innovation kommer från nyfikenhet, intresse och passion. Nyfikenheten, intresse och passion för ett område behöver inte alltid betyda att man riktar denna energi mot att lösa ett problem i verkligheten men det är något vi är intresserade av att öppna upp möjligheterna för.

Steg ett är att samla grupper av människor från vårt nätverk och ta reda på vart deras nyfikenhet, intresse och passion ligger. Vi kan på det sättet samla kompetenser, sätta ihop interdisciplinära arbetsgrupper och välja ut specifika områden som många är intresserade av att arbeta vidare med.

Steg två är att vi tar de idéer som kommer från dessa möten för att konkretisera arbetet i form av projektplaner, projektledning, och vidare finansiering (i de fall vi bara lyckats säkra startkapital).

Steg tre är att driva projektet. Hur det går till ser olika ut. I vissa fall startat arbetet med att vi ges finansiering för kortare workshops eller event och vi kan då efter att ha arbetat fram vissa mer specifika idéer se till att hitta rätt partners för att ta projekten vidare. Vi vill gärna hålla resultat open-source men det kan också vara i partnerskap med ett företag och då kan det bli lite mer slutet. Varje projekt får avgöra helt enkelt och det gäller att man hittar rätt approach för olika projekt.

Vi är väldigt intresserade av att skapa ett ramverk och en process för hur dessa möten ska gå till för att ge bästa möjliga effekt så vi ser det viktigt att ha en tydlig struktur samtidigt som vi är flexibla.

Kan ni ge ett exempel på hur ni jobbar?
Vi var med och arrangerade ett event som kallades “Changing what we eat with the help of art, design and gastronomy” under Nobelveckan i Stockholm förra året. Det fick stor uppmärksamhet och deltagarna var allt från kändiskockar och livsmedelsforskare till designers, innovatörer inom tech-industrin och studenter. Expertföreläsare öppnade eventet genom att berätta om nuläget inom deras respektive områden. Sen hade vi en diskussion och en slags brainstorming för att komma fram till vad vi behöver i form av kompetenser, nytänkande och partnerskap för att kunna gå framåt. Det var vår första workshop. Nu håller vi på att organisera en uppföljning för att personerna deltog ska kunna utforska vidare och ta sig an mer konkreta frågeställningar. Det här formatet kanske inte passar alla projekt men vi vill kunna hitta olika metoder som fungerar bra. I det här fallet kunde vi se att titeln på träffen i sig inspirerade och förklarade vad vi vill göra vilket bidrog till ett bra resultat.

Hur ska ni jobba framåt?
Vi håller på att sätta formerna för hur vi ska arbeta tillsammans. Vi skapar också nya samarbeten och ett av dom event som vi ser fram emot att arrangera i höst gör vi ihop med Form och Design Center och SPOK (Samtida produktion och konsumtion) och det kommer handla om framtidens material. Vi ser också till att bygga vårt advisory board och få in specialkompetenser där som kan vägleda oss, t.ex. har vi en designer som har arbetat fram workshop-metoder och som använder designtänkande för att hitta bra sätt att få människor att samarbeta utanför sina huvudområden. Det som varit så fantastiskt med att starta detta initiativ är hur många otroligt inspirerande människor vi kommit i kontakt med som delar vår vision (framförallt i Malmö)
En av våra utmaningar just nu är finansieringen för några av de projekt som vi står i startgroparna för att genomföra, samt finansiering som kan möjliggöra att vi har en fysisk plats att utgå ifrån. Vi vill (så snabbt som möjligt) hitta sätt för oss att kunna lägga all vår tid till att skapa den här platsen och bygga därifrån.

Hur har ni organiserat er?
Vi är tre personer som driver initiativet som en ideell förening och vi utgör också styrelsen. Sen har vi ett advisory board som vi nämnde tidigare. Vi har sedan projektspecifika medlemmar som kan vara en del av ett projektteam eller flera olika. Vi försöker hela tiden expandera antalet personer i projektnätverken och jobbar aktivt med det, för det är grunden i hela verksamheten. Det viktigaste är dock inte att vi är jättemånga utan att nätverket består av är intresserade, nyfikna och passionerade personer som tror på idén och vill sammanföra specifik kunskap och tankesätt.

Hur kan man bli en del av ert nätverk?
Vi vill vara väldigt öppna och det måste vi vara. Vi började med konstnärer och forskare men vi har märkt att i varje projekt vi startat hittills har krävt att vi går utanför dom ramarna. Vi utgår från kollisionen mellan dessa två fält som är väldigt lika men också väldigt olika världar. Men andra kunskaper och erfarenheter måste in i processerna och vi vill gärna komma i kontakt med folk som delar vår vision, som känner sig begränsade i sin kreativitet och vill utforska med andra i olika roliga projekt. Vi är öppna för alla även om vi kallar det Art & Science Initiative. Så man kan kontakta oss om man har nyfikenhet, intresse och passion kring det vi försöker göra.

http://www.artandscienceinitiative.org