Anställ Privat

Vad är Anställ Privat?
Anställ Privat är en e-tjänst som hanterar den administration som krävs när en  privatperson  anlitar en annan  privatperson  för att utföra ett arbete. Den som ska betala en lön fyller i  person uppgifter  för sig själv och för den som skall utföra arbetet. Man får sedan ett färdigt avtal, försäkring, nödvändiga rapporter går automatiskt till berörda  myndigheter mm. När avtalet är bekräftat underskrivet och avgiften till tjänsten är betald, är man igång. Arbetsgivaren fyller  därefter  i en tid rapport som även tar hänsyn till om det är RUT- eller ROT-tjänst. När det är dags att betala ut lön får man med en knapptryckning ett mail med ett lönebesked och en färdig ifylld arbetsgivardeklaration. Enkelt och utan att man behöver kunna regelverket och man kan lita på att det blir rätt. 

När startades verksamheten?
 Vi använde oss själv av möjligheten att anställa privat under våren 2016. Idén att skapa en e-tjänst mognade fram under hösten, och våren 2017 började vi programmeringsarbetet med hjälp av Presis/HiQ. Tjänsten lanserades juni 2017.

Vem kom på idén och hur?
När vi våren 2016 anställde en asylsökande som hjälpte oss i trädgården och med diverse små reparations- och målningsarbeten, väcktes intresset hos flera av våra grannar som också ville ha hjälp. Vi gav dem en handledning hur pappersarbetet skulle skötas, men det var få av dem som orkade ta sig igenom den snåriga, komplicerade, tidsödande byråkratin. Vi satt i soffan och gnällde som alla andra som tycker att saker och ting inte fungerar. Vi hade två vägar att gå – fortsätta gnälla eller  försöka göra något åt situationen. Efter några månaders funderande beslöt vi oss för att ta steget fullt ut och satsa på programmering av processen.

Alltför många människor i Sverige är mot sin vilja utan arbete.

Vilken samhällsutmaning vill den lösa?
Alltför många människor i Sverige är mot sin vilja utan arbete. Det är ett jätteproblem som kräver kreativt tänkande och olika lösningar. Inte minst asylsökande och nyanlända har mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Sveriges tunga administrativa system och stelbenthet hindrar människor från att ta egna initiativ. Det är viktigt att man kommer igång snabbt så att inte passivitet och bidrag blir en vardag. Bidragssystemet är ofta en hemsko. ” Jag kan inte ta ett jobb för då förlorar jag mitt bidrag”. 

Vi vill få människor att inse att vi alla har ett ansvar och att vi som privatpersoner kan tjäna på att anställa privat, både ekonomiskt och genom att ge andra människor en chans till att bli del av vårt samhälle. Det finns många dolda jobb som idag inte blir gjorda och det finns ett jobb för alla men de måste synliggöras.  

Genom att öppna dörrar och förenkla för privata arbetsgivare (som alltså inte har företag) gör vi, med hjälp av Anställ Privat, det möjligt för dem att erbjuda kortare eller längre anställningar som till exempel att hämta barn på dagis, sköta trädgård, snickra och måla, hjälpa äldre, städa, passa hundar osv osv.  

När man som nyanländ får en chans att vara del av vardagslivet i sitt nya hemland får man möjlighet att träna svenska, får en inblick i hur saker och ting fungerar och, inte minst, kan bygga upp ett nätverk i sitt nya hemland. Ett nätverk som kan leda till ett fast arbete. Även skolungdomar och pensionärer som vill arbeta lite då och då kan avlönas enkelt och lagligt genom Anställ Privat.  Att arbeta privat ska inte ersätta en fast anställning.  

Svenskar är inte vana vid att gå utanför ramarna och söka alternativa vägar som att anställa privat.

Hur är verksamheten finansierad?
Med egna medel till största del, samt med hjälp från frivilliga krafter, vänner och företag som hjälpt till med att lösa tekniska och administrativa frågor.

Hur når ni ut med ert budskap?

Via tidningsartiklar, FB, hemsida, och personer som använt Anställ Privat som rekommenderar och informerar vänner och kollegor. Vi håller föredrag och nätverkar som mycket vi kan.

Vilka svårigheter/hinder har ni stött på?
Det är inte lätt att få  människor att tänka i nya banor. Inte många känner till att man får anställa/avlöna privat och söker därför inte information om det. Att betala svart är så djupt rotat/accepterat i vårt samhälle idag att man gör det utan att blinka. Den som får arbeta vitt blir del av det officiella systemet vilket är oerhört viktigt för att skapa  ömsesidigt  förtroende. Det gäller skolungdomar, nyanlända, pensionärer – ja oss alla. 

Arbetsförmedlingen  känner inte till möjligheten att anställa privat vilket t ex betyder att deras system inte tillåter privatpersoner att annonsera efter privat hjälp. Vi har fått svaret att det inte är lagligt att anställa privat vilket är helt fel. Tyvärr får många av våra användare också det beskedet när de talar med arbetsförmedlingen vilket skapar osäkerhet hos våra användare. 

När vi skapade e-tjänsten insåg vi att myndigheterna inte kommunicerar med varandra vilket gör att de inte ser konsekvenserna av sina egna regler och system. Skattemyndigheterna, Migrationsverket mfl skulle kunna samordna sina  regler och system för att nå ut bättre, dvs få fler att använda de möjligheter till anställning som finns. Vi fick kämpa länge för att få till olika lösningar för att kunna programmera en smidig e-tjänst. 

Svenskar är inte vana vid att gå utanför ramarna och söka alternativa vägar som att anställa privat. 

Marknadsföring är dyrt och svårt och vi är till stor del hänvisade till ovan nämnda kanaler.  

Många tror att vi också kan förmedla jobb vilket vi tyvärr inte kan i dagens läge. Vi hoppas i framtiden kunna erbjuda en tjänst som hjälper uppdragsgivare och arbetstagare hitta varandra.

Läs mer på https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/skane/de-gor-det-lattare-att-anstalla-nyanlanda_687831.html 

Vad har varit roligt/vad är ni stolta över?
Det är roligt och tillfredsställande att  hitta  en lösning  på ett problem  och att erbjuda en tjänst som kan vara till hjälp för många. Vi är oerhört stolta över att vi tagit fram e-tjänsten Anställ Privat och att gensvaret har varit så enormt positivt.  

Den person vi anställde fick inom tre månader ett fast arbete redan innan han fått uppehållstillstånd. Det betyder att han försörjt sig själv, fru och barn under hela asylprocessen och nu fortsätter arbeta. Han har alltså inte legat samhället till last och dessutom har han mått bra och fått  tillbaka sitt självförtroende. Det är vi väldigt glada för och hoppas att många fler ska få samma chans oavsett om man får stanna Sverige eller inte.  

Anställ Privat